Opinie: Het AOW-gat van de Surinaamse Nederlanders

Inleiding

Surinaamse Nederlanders, verenigt u en maak één vuist om ervoor te zorgen, dat het AOW-gat wordt gerepareerd. De Surinaamse Nederlanders worden in Nederland als tweederangsburgers beschouwd. Dat is al vanaf 1954 het geval. Suriname was vanaf 1954 tot 25 november 1975 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1957 woonde een gering aantal witte Nederlanders in Suriname . Dat was de reden voor Nederland om bij de invoering van de AOW  op een slinkse wijze ervoor te zorgen, dat de inwoners van Suriname geen aanspraak zouden maken op AOW. Het was geen geldkwestie. Nederland was en is een rijk land. De regeringsleiders van de jaren 50 beschouwden de zwarte mensen in Suriname en in Nederland als minderwaardig. U leest het goed.

Zwarte mensen in Suriname en in Nederland zijn niet alleen de creolen en de marrons, maar ook de Hindoestanen, de Javanen, de indianen en de Chinezen. Indien de bevolking in Suriname meer witte mensen had, dan was het woord “Rijk “ geen enkel probleem geweest. Het was dan vanzelfsprekend, dat Suriname ook meedeed met de AOW. Deze constatering zal hard overkomen bij de huidige regeringsleiders en aantal Nederlanders, maar de waarheid is niet altijd mooi. De Surinaamse Nederlanders zijn altijd als tweederangsburgers behandeld. Gaat u maar na hoeveel inwoners Suriname had bij de invoering van de AOW. In 1957 had Suriname 260.000 inwoners en Nederland had 11.000.000 inwoners. Anno nu heeft Nederland ruim 17.300.000 inwoners. Er zijn miljoenen mensen van andere landen na 1975 in Nederland komen wonen.  De Surinaamse Nederlanders mogen niet vergeleken worden met de andere groepen mensen. De Raad van State zegt, dat er geen juridische grondslag is om tot reparatie over te gaan. Welnu: Nederland heeft op een slinkse wijze de bevolking van Suriname uitgesloten van de AOW. De Nederlandse overheid was op de hoogte, dat het Surinaamse volk niet goed was opgeleid. De Nederlandse overheid heeft de bevolking in Suriname vanaf hun zeggenschap in Suriname niet verteld en geleerd wat de consequenties zijn wanneer de mensen oud zijn en niet meer kunnen werken en geen inkomen hebben. Op grond van deze constatering mag er gerust een streep gezet worden in het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State.

Er is wel een juridische grondslag om tot reparatie van het AOW-gat van de Surinaamse Nederlanders over te gaan. Leest u maar zelf. Er is namelijk sprake geweest van misleiding van de onderdanen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Kolonie van Nederland

Suriname was eeuwenlang (van 1667 tot 15 december 1954) een kolonie van Nederland. In deze periode heeft Nederland omgerekend naar de huidige munteenheid miljarden euro’s uit Suriname gehaald en gepompt in de economie van Nederland.

De miljarden euro’s uit Suriname hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederland tot een welvarend land anno nu. Vóór de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 hadden de tot slaaf gemaakte mensen geen rechten en waren overgeleverd aan de Nederlandse plantage- eigenaren. Zij werden zwaar mishandeld zowel lichamelijk als geestelijk.Vele slaven zijn verkracht, opgehangen c.q. doodgeslagen. Van 1 juli 1863 (afschaffing van de slavernij in Suriname) tot 1 juli 1873 (einde van het staatstoezicht in Suriname) waren de mensen op papier contractarbeiders. In werkelijkheid waren de mensen niet vrij en werden deze mensen nog 10 jaren lang als minderwaardig behandeld. De Nederlanders in Suriname waren gewend te heersen over de tot slaaf gemaakte mensen en dat gedrag werd gecontinueerd. De arbeid- en woonomstandigheden voor de “vrije mensen” bleven zeer slecht. De mensen waren zeer angstig en wisten niet wat zij moesten doen. De Nederlanders in Suriname bleven de mensen – ook na de afschaffing van de slavernij – dom houden.

Het Koninkrijk der Nederlanden

Op 15 december 1954 werd Suriname via het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname had weinig te vertellen en was afhankelijk van Nederland. Alle inwoners van Suriname waren Nederlanders. De Nederlandse regering had het over Rijksgenoten (inwoners uit Suriname en de Nederlandse Antillen). Het Statuut ging uit van gelijkwaardigheid. In de praktijk was er geen sprake van gelijkwaardigheid.

De Nederlanders waren in die periode beter opgeleid en hadden ook meer invloed dan de inwoners van Suriname.

De AOW

Nu terug naar 1957. In dat jaar heeft Nederland de AOW-wet ingevoerd voor de inwoners van het Rijk. Het woord “Rijk” hebben de burgers van Suriname geïnterpreteerd als het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft in 1957 verzuimd de inwoners van Suriname (inwoners met de Nederlandse nationaliteit) over de AOW-wet te informeren. Nederland was eeuwen de baas in Suriname. Nederland bepaalde ook het sociaal beleid. De inwoners van Suriname kwamen pas na de onafhankelijkheid van Suriname  erachter, dat zij geen recht hebben op de AOW.

De Nederlandse regering kwam in 1990 met een wijziging in de AOW-wet. Het woord “Rijk” werd gewijzigd in “Nederland”.

De Surinaamse Nederlanders, die zich vóór 1975 in Nederland hebben gevestigd, zijn ook niet door Nederland geïnformeerd over de AOW.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat Nederland de inwoners van Suriname, die vanaf de geboorte Nederlanders waren in het Koninkrijk der Nederlanden, op een vervelende wijze buiten de AOW heeft gehouden. Nederland had – mede dankzij de rijkdommen uit Suriname – een vermogen opgebouwd en was daardoor in staat de AOW in 1957 in te voeren.

Het zou Nederland hebben gesierd, indien Nederland de AOW had ingevoerd voor alle Nederlanders binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het opnemen van de Surinaamse Nederlanders (zowel in Nederland als in Suriname) in 1957 in de AOW-wet zou meer dan gerechtvaardigd zijn.

Oproep

Anno nu wonen er zo’n 17.3 miljoen inwoners in Nederland. Een paar miljoen mensen uit andere landen zijn vanaf 1975 in Nederland komen wonen.

Ik doe een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer van Nederland en de Nederlandse regering om de jaren van 1957 tot 1975 mee te laten tellen voor de Surinaamse Nederlanders (zoals hiervoor gedefinieerd).

Dennis Lapar

Emailadres: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!