Overste Kioe A Sen per 1 april waarnemend bevelhebber Nationaal Leger

Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber, wordt per 1 april belast met de waarneming in de bevelvoering over het Nationaal Leger. Kolonel Henri van Axeldongen, die sinds 3 mei vorig jaar waarnam in de functie van bevelhebber, heeft met ingang van 22 maart verlof aangevraagd om daar aansluitend met pensioen te gaan.

Hij blijft ter beschikking van de minister om zijn expertise in te zetten.

Dit jaar zal een nieuwe bevelhebber voor het Nationaal Leger worden benoemd. Tot nu toe was dat niet mogelijk, omdat kolonel Robert Kartodikromo formeel nog in functie was. Ondertussen is de benoemingsperiode van 3 jaar verstreken, waardoor de functie van bevelhebber definitief vacant is.

Met de waarneming door overste Kioe A Sen wordt alvast voorzien in de opengevallen functie.

error: Kopiëren mag niet!