Overheidsgepensioneerden krijgen ook verhoging

Gepensioneerden uit overheidsdienst krijgen ook een verhoging. De 17% loonsverhoging die voor overheidsambtenaren geldt is ook van toepassing op hun, echter volgens een berekening die geheel in lijn is met geldende pensioenregelingen bij de overheid.

De 17% verhoging voor gepensioneerden wordt niet berekend op basis van het pensioenbedrag dat zij nu ontvangen, maar op het loon dat ontvangen zou worden indien zij nog in actieve dienst zouden zijn. Vanuit dit verhoogd loonbedrag wordt de pensioengrondslag dan berekend, zoals dat normaal het geval is bij de overheid. Op basis van het bedrag van de pensioengrondslag wordt het te ontvangen pensioenbedrag bepaalt afhankelijk van de dienstjaren. 

Een gepensioneerde met bijvoorbeeld 35 dienstjaren ontvangt een pensioen dat ongeveer gelijk is aan 70% van de laatstgenoten salaris. Dit is het maximale percentage zoals dat geldt bij de overheid. Dit percentage wordt lager naarmate men minder dienstjaren heeft.

Renate Wouden, voorzitster van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), zegt desgevraagd aan de krant, dat voor gepensioneerden een ruimere belastingvrije grens geldt. 

De algemene belastingvrije grens van SRD 4.000 is voor hun verder opgetrokken met twee maal het huidig AOV-bedrag. De BBGO-voorzitster benadrukt, dat geen enkele gepensioneerde achteruit gaat in bedrag. Het verhoogd pensioenbedrag voor gepensioneerden werkt ook terug tot 1 januari van dit jaar. Gepensioneerden uit overheidsdienst ontvangen in de regel hun pensioen rond de 15e van elke maand. De eerste uitbetaling van de verhoogde pensioenen vindt dus rond 15 april plaats. 

SS

error: Kopiëren mag niet!