Nickerianen kunnen nu akten van Burgerlijke Stand in hun district verkrijgen

Nickerianen kunnen sinds dinsdag akten bij de Burgerlijke Stand aanvragen en afhalen bij het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Nieuw Nickerie. Het gaat om bijvoorbeeld een geboorteakte, echtscheiding akte of erkenning akte. Dit betekent dat de Nickerianen hiervoor niet meer naar Paramaribo hoeven af te reizen. Dit pilotproject is door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) gelanceerd tijdens zijn eendaagse werkbezoek aan het westelijke grensdistrict. 

“Dit is een van de stappen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) om de dienstverlening te verbeteren en de burgers te besparen van dure reiskosten”, zei minister Somohardjo. Het is de bedoeling dat ook andere districten deze dienstverlening in de toekomst zullen kunnen aanbieden.

De BiZa-bewindsman is trots op de directie en het CBB-personeel voor de totstandkoming van deze verbeterde dienstverlening. “Maar, u begrijpt ook dat 64 jaar achterstand niet in één keer in te halen is, maar we zijn op de goede weg.”

Tijdens zijn stop in Nickerie, bracht de minister ook een bezoek aan nog drie andere BvB’s te Nieuw Nickerie en die in Wageningen, waar hij burgers en ambtenaren heeft kunnen aanhoren over knelpunten en verbeterpunten in de totale dienstverlening.

Tijdens zijn werkbezoek zijn ook deelcertificaten uitgereikt aan ambtenaren van de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Minister Somohardjo stak de studenten een hart onder de riem en wil ze allemaal over twee jaren hun diploma overhandigen. “In deze tijd is leren meer dan ooit een vereiste.”

De Monkou School werd ook door de BiZa-bewindsman bezocht, waar speciaal onderwijs wordt verzorgd. Hij was onder de indruk van het werk, dat de leerkrachten daar verzetten en motiveerde ze om door te gaan met het goede werk waarmee ze bezig zijn.

De laatste halte in Nickerie was het Dankerscentrum, waar personen met een lichamelijke en geestelijke hulpbehoefte worden opgevangen. Ook hier dankte minister Somohardjo de leiding voor hun inzet. De twee laatste bezoeken hadden een sociaal karakter en geschiedden tezamen met staatsadviseur Somohardjo Sr.

error: Kopiëren mag niet!