Nationale Ontwikkelingsbank steunpilaar voor veel studenten

Anno 2022 verstrekt de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) nog steeds leningen aan studenten die zowel in Suriname als in het buitenland hun studie willen voortzetten. Bij de NOB worden studenten van alle instituten in de gelegenheid gesteld om ondanks het feit dat ze het niet kunnen permitteren, hun studie in alle rust wel af kunnen ronden.

Voorwaarde 

Voordat zo’n lening goed wordt goedgekeurd wordt er door de NOB nagegaan als een student echt in aanmerking zou moeten komen voor die desbetreffende lening. De student moet de Surinaamse nationaliteit bezitten en zeker reeds ingeschreven staan op een universitaire-of HBO- opleiding is Suriname of het buitenland. Naderhand worden de studenten opgeroepen en kunnen zo wel of niet in aanmerking komen voor een lening. Nadat de studie afgerond is moet het geld natuurlijk weer terugbetaald worden met de nodige rentes die in het contract, dat getekend is, zijn opgenomen. Er wordt daarom vooral in het kader van zekerheid en efficiëntie alles op alles gezet die studenten die goed presteren tegemoet te komen met geweldige kortingen.

Studieduur

Het is de bedoeling dat de studenten hun studie binnen een bepaalde nominale tijd afronden en daarna aan de slag gaan met hun baan om zo hun lening terug te kunnen betalen. De NOB biedt de studenten die hun studie in de nominale tijdsduur afronden de mogelijkheid om renteloos hun lening af te lossen. Dit om de studenten te stimuleren hun beste beentje voor te zetten. Ook wanneer studenten met cijfers die aan het eind allemaal hoger zijn dan zeven aankloppen bij de bank, wordt het hun iets wat makkelijker gemaakt om hun lening af te lossen.

Financiering 

De bank heeft diverse mogelijkheden voor studenten om leenbedragen te lenen. Het verschilt van student tot student. De gelden verschillen bij deze ook per bedrag, het leenbedrag begint al bij SRD 200 per maand voor de maandelijkse leenbedragen en stopt ergens dichtbij de SRD 1.000. De een is hoger dan de ander. De studiefinanciering kwam een hele poos stil te liggen door financiële moeilijkheden, maar dit is inmiddels rechtgetrokken en studenten zijn al geruime tijd in staat weer een lening aan te vragen om op zo’n manier de studie verder voort te zetten. De vraag toen het fonds werd gestopt was groot. De studenten wilden graag weer in aanmerking komen voor zo’geweldige kans en dit is hun dus ook weer gegund.

GW

error: Kopiëren mag niet!