Het stroperige traject naar uiteindelijk de bouw van een brug over Corantijnrivier – Deel II

Wanneer bouw begint nog steeds onduidelijk

Al sinds september 2010 hangen de komst en de bouw van een brug over de Corantijnrivier in de lucht te wachten op concrete stappen, te wachten op het moment dat een eerste spade ergens de grond in gaat, dat ergens bouwactiviteiten aan de Surinaamse- en of Guyanese zijde van de grensrivier te zien zijn. Maar, uit een reactie afgelopen weekend van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken tegenover Dagblad Suriname blijkt, dat enige concrete arbeid niet morgen zichtbaar zal zijn.

Wel zijn er volgens de bewindsman enkele ontwikkelingen op komst. “Alles alles lukt en rond is wordt binnenkort een contract getekend voor het uitvoeren van het onderzoeks ontwerpgedeelte. Het is overigens zo stil rond dit project, omdat het een onderhandelingsperiode is. Zoals altijd wanneer een project gegund is, is er altijd een periode van stilte, zo’n twee tot drie maanden gemiddeld.”

De redactie van Dagblad Suriname confronteerde de minister met het feit, dat op 18 november vorig werd bekendgemaakt, dat een haalbaarheidsstudie voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier “binnenkort afgerond” zou worden en stelde hem de vraag: Is die studie afgerond? en of er nu enig zicht is op wanneer een eerste spade de grond in gaat, met andere woorden, wanneer gaat daadwerkelijk begonnen worden met de bouw van de brug? Hierop antwoordde minister Nurmohamed: “De haalbaarheidsstudie moet nu beginnen. De bouw zou in 2023 kunnen starten.”

Met andere woorden de voorgenomen bouw van de brug lijkt daadwerkelijk te zijn verzand in een stroperige bureaucratie, onduidelijkheden en tegenstrijdige berichten.

Maar, Dagblad Suriname keert terug naar de tweede week van oktober 2020. Toen gingen minister Nurmohamed en zijn Guyanese collega voor een oriëntatiebezoek naar de voorgestelde locatie waar de brug over de Corantijnrivier moet komen. De ministers bezochten de landingsplaatsen in Suriname (South Drain) en Guyana (Moleson Creek) en in het midden Long Island. Op deze locaties werden vlaggen van beide landen geplaatst. Nurmohamed zei, dat het bezoek aantoonde dat beide naties zich inzetten voor ontwikkeling. De oriëntatie kwam twee maanden nadat de presidenten van Suriname en Guyana zich hadden gecommitteerd aan de bouw van de brug. Een overeenkomst voor de bouw van de brug zou naar verwachting in november 2020 worden ondertekend. Edghill zei overigens er vertrouwen in te hebben, dat er een vlotte samenwerking zou komen om ervoor te zorgen dat de brug wordt voltooid.

In 2020 nog steeds overleg tussen Guyana en Suriname over ontwerp van brug

Maar, over het definitieve ontwerp van de brug was nog steeds overleg gaande. Er zal hoogstwaarschijnlijk gaan om een platte brug die van Guyana naar Long Island zal leiden, waar een weg zal worden aangelegd om verbinding te maken met de Surinaamse kant, een brug met een hoge overspanning voor maritiem verkeer. 

Eind november 2020 werd bekend, dat bedrijven die studies willen doen over het bouwen van de brug zich tot 15 februari 2021 mochten registreren. Ondernemingen die in staat zijn de studie binnen 12 maanden af te ronden, zouden worden opgeroepen.

Minister Nurmohamed en zijn Guyanese ambtgenoot Edghill hadden een Memorandum of Understanding getekend over infrastructurele projecten, waaronder inbegrepen de brug over de Corantijnrivier. Dit gebeurde op het ministerie tijdens een werkbezoek dat Edghill bracht. 

Toenemend overleg tussen de buurlanden 

In de derde week van mei 2021 voerden ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn Guyanese collega van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd, overleg in Paramaribo. Deze ministeriële vergadering heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van de follow-up van de afspraken die gemaakt zijn door president Chan Santokhi en zijn ambtgenoot Irfaan Ali in november vorig jaar. De staatshoofden hebben toen een hernieuwde impuls gegeven aan de bilaterale relatie, met als uitvloeisel het overeenkomen van een Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform.

Vorig jaar werden de banden met Guyana steeds strakker aangetrokken. De onderlinge samenwerking moest een extra zet in de rug krijgen van het ingesteld Guyana-Suriname Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking, SDCP.

In augustus 2021 lieten president Santokhi en zijn Guyanese collega Ali weten vol belangstelling uit te kijken naar de bouw van de brug over de grensrivier. Met de komst van die brug brug moeten de belemmeringen voor toegenomen handel verdwijnen, de groei van de toeristische sector toenemen en het ongehinderde verkeer van mensen, goederen en diensten tussen Suriname en Guyana realiteit worden.

President Santokhi zei rond 22 augustus ook, dat binnen vier weken bepaald moest zijn wat de juiste hoogte zal worden van de brug die over de Corantijnrivier moet komen. Met de nieuwe plannen voor een gasindustrie moet immers in een vroeg stadium worden vastgesteld wat voor schepen onder de brug kunnen gaan varen. Santokhi richtte zich tot het bedrijfsleven: “Hopelijk dat jullie proactief gaan optreden nu. Hopelijk dat jullie ready zullen zijn wanneer de brug daar gaat komen. Met voldoende plannen om een stedenbouwkundige ontwikkeling te brengen aan beide kanten van de brug. Met business…met duty free… dat als we gaan voor die industriële ontwikkeling de private sector ready is.” Hij deelde ook mee, dat in Nickerie buitenlandse bedrijven al grote stukken grond opkopen.

Medio november 2021: “Haalbaarheidsstudie binnenkort afgerond”…..

Op 18 november 2021 werd bekend, dat de haalbaarheidsstudie voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier “binnenkort” zou worden afgerond. In december 2021 zou een aanbesteding gehouden worden door het ministerie van Openbare Werken, waarvoor ingenieursbureaus zich konden inschrijven om het ontwerp te maken voor de brug. Dat zei Firazia Ataoellah, hoofd van de afdeling Bruggen van het ministerie van Openbare Werken na een oriëntatiebezoek aan Guyana begin november.

Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken (OW), een consultancybedrijf en aannemers, was in Guyana voor gesprekken en oriëntaties rond de bouw van de brug. Er werd een bezoek gebracht aan Guyana en Nickerie om de locaties te bezichtigen waar de brug gebouwd moet gaan worden. De ingenieursbureaus werden in de gelegenheid zich ter plekke te oriënteren.

“Zeer unieke constructie”

De brug over de Corantijnrivier moet een zeer unieke constructie worden, die zich vanuit Guyana zal verbinden met Long Island en een lengte zal hebben van 1.1 kilometer, aldus het ministerie van Openbare Werken in november vorig jaar. Vervolgens moet een 2 kilometer lange weg op het eiland aangelegd worden, waarna een 2.1 kilometer lange brugconstructie het eiland gaat verbinden met Suriname. De constructie zal een totale lengte van meer dan 5 kilometer krijgen.

Wanneer wordt nu eindelijk gestart met de bouw?

Indien alles volgens planning verloopt kan de start van de bouw van de Corantijnbrug rond het einde van 2022 aanvangen, aldus Openbare Werken in de derde week van november 2021. Echter, afgelopen weekend liet minister Nurmohamed de redactie van Dagblad Suriname weten, dat “de bouw in 2023 zou kunnen starten”. Er lijkt geen einde te komen aan de stroperigheid rond het Corantijnrivier brug-project.

PK

error: Kopiëren mag niet!