IAmGold Rosebel goudproductie 154.000 troy ounce in 2021

IAmGold/ Rosebel Gold Mines N.V realiseerde over het jaar 2021 een totale goudproductie van 154.000 troy ounce. De goudproductie over het laatste kwartaal 2021 bedroeg 42.000 troy ounce (Een troy ounce is een gewichtsmaat voor edelmetalen, groot 31,1034768 gram. Omgekeerd gaan er dus circa 32 troy ounce in een kilogram). De goudmaatschappij realiseerde over deze periode een gemiddelde goudverkoopprijs van US$ 1795 per troy ounce. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde kwartaalcijfers van de Canadese goudmaatschappij IAmGold.

Vergeleken met het derde kwartaal is de goudproductie in het laatste kwartaal van 2021 met 2000 troy ounce gestegen. De toename heeft volgens het kwartaalrapport te maken met hoger verwerkte sorteringen en hoger herstel. De Covid-situatie stabiliseerde zich in het vierde kwartaal. Rosebel Gold Mines N.V is voor 95% eigendom van IAmGold. De resterende 5% van de aandelen is in handen van Suriname.

IAmGold is een Canadese goudmultinational die in verschillende landen goudmijnen bezit en exploiteert, onder meer in Burkina Faso, Senegal, Canada en dus ook in Suriname. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar wereldwijd een goudproductie van ruim 601.000 troy ounce gerealiseerd. De totale beschikbare liquiditeit van het bedrijf bedraagt ruim US$ 1.1 miljard, waarvan ruim de helft aan geldmiddelen en kasequivalenten. 

Schattingen reserves

In haar jaarrapport betrekking hebbende op Suriname meldt het bedrijf een bijgewerkte schatting van de minerale hulpbronnen en minerale reserves per 31 december 2021 en een bijgewerkt plan voor de levensduur van mijnen voor Rosebel te hebben voltooid. De bijgewerkte schatting van de minerale reserves voor Rosebel (op 100% basis en tegen een goudprijs van $ 1.300) bestaat uit bewezen en waarschijnlijke minerale reserves van in totaal 3.8 miljoen ounces goud en de bijgewerkte schatting van de minerale hulpbronnen (op een basis van 100%, tegen een goudprijs van $ 1.500 en inclusief minerale reserves) bestaat uit gemeten en aangegeven minerale hulpbronnen met een totaal van 6.3 miljoen ounces goud. De productie zal naar verwachting toenemen tot 300.000 ounces per jaar op 100% basis vanaf 2025 tot het huidige verwachte einde van de levensduur van de mijn in 2033 op basis van de bijgewerkte schatting van de minerale reserves.

Vooruitzichten 2022

De goudproductie bij Rosebel in 2022 zal naar verwachting tussen de 155.000 en 180.000 ounces liggen, waarbij de productie naar verwachting sterker zal zijn in de tweede helft nadat de seizoens regens zijn afgenomen. Bovendien wordt verwacht dat de terugvorderingen zullen toenemen in vergelijking met 2021 als gevolg van voortdurende renovatie-initiatieven in het fabriekscomplex. De kaskosten zullen naar verwachting stijgen als gevolg van inflatoire kostendruk, maar de eenheidskosten per verkochte ounce zullen naar verwachting dalen bij hogere verwachte productieniveaus. De kosten van de belangrijkste verbruiksgoederen, bestaande uit explosieven, cyanide, kalk en maalmedia, zullen naar verwachting 5% tot 7% ​​hoger zijn in vergelijking met de prijsstelling in 2021, wat resulteert in een stijging van ongeveer 1% tot 2% van de contante kosten. 

Volgens de goudmaatschappij zullen de investeringsuitgaven in het huidig jaar 2022 naar verwachting ongeveer $ 140 miljoen bedragen, vergeleken met $ 99 miljoen in 2021, waarvan het merendeel betrekking heeft op gekapitaliseerde stripping en ontwikkeling in Saramacca. De verwachting is dat Rosebel in 2023 en 2024 180.000 tot 200.000 toewijsbare ounces goud zal produceren. Als gevolg van de huidige prioriteitstelling voor kapitaaltoewijzing zegt het bedrijf een strategisch evaluatieproces te zullen starten om de opties voor Rosebel te evalueren.

SS

error: Kopiëren mag niet!