Buurtorganisatie Stibula en Dambond bundelen de krachten

Stibula krijgt bezoek van Dambond op haar 55e jaardag

Stibula (Stichting Buurtwerk Latour), die werd opgericht op 17 maart 1967, vierde 17 maart haar 55-jarig bestaan. Deze stichting stelt zich ten doel behulpzaam te zijn bij de vorming van de bewoners van Latour project en omgeving. De gebieden waar ze zich het meest op richt zijn op lichamelijk-, geestelijk- en cultureel-gebied. Deze dag kon niet onopgemerkt voorbij gaan, dus ze kreeg bezoek van een afgevaardigde van de Surinaamse Dambond. Met deze uitnodiging werden er mogelijke oplossingen bedacht hoe de bond weer leven in de damsport te Latour zou kunnen blazen.

Clyde Ford had de eer om namens het bestuur van de Dambond officieel de felicitaties over te brengen aan Stibula. In het verleden was het wel zo, dat Stibula een damvereniging had, maar die kwam stil te liggen. Het zou dus prettig zijn om de draad nu weer op te pakken. Samen met Ford was ook aanwezig de jeugdcommissie vertegenwoordiger Arwien Bhagwandas, die belast is het met het ICT-en media-gebeuren, maar die zich nu ook bezig houdt met de jongeren. Hij geeft ook aan, dat hij bereid is om Stibula te helpen met het heropstarten van de damtrainingen en trainen van nieuwe dammers.

Dam activiteiten  

Voor wat betreft afspraken met betrekking tot dam activiteiten voor Pasen zijn er al lopende afspraken tussen de Dambond en Stibula. Ford overhandigde enkele flyers en het nieuwsblad van de Dambond aan Wilgo Koster van Stibula. Koster was zeer ingenomen met dit bezoek en ook nog op de bijzondere dag van Stibula. Hij weet zeker dat het voor een hele opluchting zal zorgen bij Stibula en wil zich daarom ook inzetten om deze mooie denksport tot een groter succes binnen de gemeenschap te maken.

Hij zei verder, dat hij dit zeker door zal geven aan de andere leden van het bestuur om ze op zo’n manier op de hoogte stellen van hetgeen plaatsvindt. Verder worden er nu ook door de damvereniging Perkaash elke vrijdag damlessen gegeven op de Botromanki-school aan de botromankiweg 112. Iedereen die wil dammen mag zich inschrijven vanaf 1 april. 

Toernooi in verband met jaardag Dambond

De Dambond Suriname houdt zaterdag 9 april een open sneldamtoernooi in verband met het 70-jarig bestaan van de bond. De leden die zich wensen op te geven voor dit toernooi worden gevraagd zich aan te melden bij deze organisatie. De voorinschrijvingen lopen al sinds 6 maart . Terwijl de laatste inschrijvingen ongeveer een uur voor aanvang op 9 april verwacht worden door de leden. De locatie waar dit toernooi gehouden zal worden is het denksportcentrum op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het begint om tien uur ‘s ochtends.

GW

error: Kopiëren mag niet!