C-47 gaat ideologisch en planmatig tewerk

Tijdens de onlangs gehouden C-47 Assemblee van de Arbeid werden drie nieuwe lidbonden toegelaten en geïnstalleerd. Het gaat om de Bond van Personeel bij de Surichange Bank, Bond Personeel Wegenautoriteit en de Grassalco Arbeiders Bond. Voorzitter Berenstein: “Het zijn nieuwe bonden. Het zijn geen vakbonden die vanuit andere vakcentrales zijn overgekomen.”

Bundeling

“Met de toetreding van de bond bij Surichange Bank zijn alle bonden bij banken en financiële instellingen, op Finabank na, aangesloten bij C-47. Maar, daaraan wordt gewerkt. Door zich te bundelen, kennis, kunde en ervaring te delen kunnen de vakbonden in de sector zich beter waarmaken. Het biedt de mogelijkheid om in samenhangend verband te beraadslagen en te onderhandelen met de regering. Als collectief staan wij sterker en kan het belang van de werknemers beter worden gediend.”

Niet overdonderd worden

“De vakbonden in de transportsector met name bij de SLM, het NVB en de MAS zijn bij C-47 aangesloten. Dus trekken de bonden in de transportsector ook gezamenlijk op. Het is een structurele, strategische opstelling. Deze verhoogde graad van organisatie is nodig om niet overdonderd te worden door een politiek en economisch machtige regering, die de vakbeweging achterstelt.”

DSB Bond 55 jaar

“Eerder in maart heeft de bond bij De Surinaamsche Bank haar 55-jarig bestaan gevierd. C-47 gaat ideologisch en planmatig te werk. Het is niet toevallig dat er naartoe is gewerkt om alle vakbonden in de financiële sector onder te brengen in één huis.  Er is doelbewust gehandeld. Ook in andere sectoren bijvoorbeeld bij de staatsbedrijven en de transportsector wordt deze positie nagestreefd.”

Klokkenluiders beschermen

Er is volgens C-47 veel mis bij de banken en financiële instellingen. De affaire bij de Centrale Bank en de Surinaamse Postspaarbank onder Hoefdraad en Kromosoeto werden opgerakeld. Wantoestanden werden destijds door een klokkenluider(s) naar buiten gebracht. De vakbeweging en de politieke oppositie van toen stelde zich toen op het standpunt, dat klokkenluiders bescherming verdienen. Nu daar de voormalige oppositie aan de macht is wordt er met geen woord gerept over bescherming van klokkenluiders.

HD

error: Kopiëren mag niet!