“In Suriname staat men over het algemeen positief tegenover albinisme”

Albino’s zijn ook normale mensen

Albinisme is een aangeboren aandoening die bij de mens wordt gekenmerkt door de volledige of gedeeltelijke afwezigheid van pigment in de huid, het haar en de ogen. Ook in Suriname komt albinisme voor. Vooroordelen en misvattingen over albinisme leiden vaak tot discriminatie. Het is daarom van belang een beter beeld te krijgen in het leven van een albino. 

Op 3 december 2021 is het Nationaal Albino’s Platform Suriname (NAPS) opgericht door Georgine Baina-Towo en medeoprichter Ronald Baina (wederhelft van mevrouw Baina), die zelf een albino is. 

In gesprek met Dagblad Suriname zegt mevrouw Baina, dat de missie van dit platform de bewustwording in de handel en wandel van een albino en het behartigen van hun belangen in het ruimste zin des woord is. De doelstellingen van het platform zijn albino’s bij elkaar brengen, zodat zij ervaringen met elkaar kunnen delen, het bevorderen van hun welzijn, het voorlichten, adviseren en begeleiden van ouders, familieleden en mensen in hun woon- en leefomgeving en de samenleving bewust maken over het wel en wee van een albino.

Aan Baina werd gevraagd hoe mensen in Suriname staan tegenover albinisme. Baina zegt hierop: “Hoe de samenleving staat tegenover albinisme hangt af van de relatie van een individu en een albino. Wel kunnen we aangeven, dat men in Suriname algemeen positief er tegenover staat. In families waar het voorkomt en het is geaccepteerd, gaat men er positiever mee om dan in gezinnen waar men in duisternis tast door onwetendheid. Bij mensen die nooit in contact zijn gekomen met één kan de reactie uiteenlopend zijn: Het is besmettelijk; het is een vloek; dat ze niet lang leven; dat ze geen kinderen kunnen krijgen enzovoorts.”

“Mijn boodschap tevens onze motto is: Gewoon mens zoals u. Albino’s zijn normale mensen, alleen bevatten ze weinig tot geen pigment, waardoor hun huid bijna of niet gekleurd is. Door het gebrek aan pigment moeten zij ook leven met een verslechterde zicht”, aldus Baina.

‘An Other Beauty of God, Albinism’ is de Facebook-pagina van het NAPS. Deze pagina is bedoeld om op een educatieve en recreatieve manier inzicht te krijgen in het leven van albino’s.

SK

error: Kopiëren mag niet!