Wereld Tuberculosis Dag: Suriname registreert jaarlijks minder gevallen

Het is donderdag 24 maart Wereld Tuberculosis Dag en daar besteedt het ministerie van Volksgezondheid aandacht aan in onderstaand uitgebracht persbericht.

Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) in Suriname heeft 93 tuberculose gevallen geregistreerd in 2021. Dit is een daling met 16% vergeleken met 2020 (110 gevallen in 2020 en in 2019 waren het 139). Het percentage succesvol behandelde gevallen in 2020 is 74% en 15% is overleden. 10% van de gevallen is lost to follow up (hebben zich ontrokken aan de zorg en konden niet meer gecontact worden). Dit is een achteruitgang vergeleken met 2019 waar 78% succesvol behandeld was en 2018 was dat nog 87%, aldus Volksgezondheid.

Ondanks het feit dat steeds minder patiënten worden geregistreerd, wat het gevolg zou kunnen zijn van het massaal implementeren van hoesthygiene maatregelen, moet rekening gehouden worden met dat er sprake kan zijn van onderdetectie van TBC-gevallen door of minder toegang tot zorgfaciliteiten of dat zorgverleners minder geneigd zijn om TBC te overwegen.

Het NTP probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tbc. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn over tbc onder zowel gezondheidswerkers als het algemene publiek.  

Het NTP zal zich verder sterk maken om tuberculose vroegtijdig te ontdekken bij voornamelijk hoge risicogroepen en ervoor te zorgen dat het behaalde percentage succesvol behandelde patiënten verder verbetert.

De gemeenschap wordt opgeroepen de infectiepreventiemaatregelen in acht te nemen, welke noodzakelijk zijn voor het reduceren van de transmissie van zowel tuberculose als Covid-19. Bij hoesten wordt geadviseerd om gebruik te maken van een papieren tissue welke mond en neus bedekt. Na het hoesten het tissue in een gesloten ton gooien. Daarna de handen wassen met water en zeep of eventueel gebruik maken van een desinfecterend middel. Indien er geen tissue bij de hand is, hoesten in de elleboog plooi.

De gemeenschap wordt ook eraan herinnerd, dat tuberculose nog steeds een dreiging vormt voor de gemeenschap en daarom bij klachten van hoesten langer dan twee tot drie weken, eventueel gepaard gaand met koorts, vermagering en nachtzweten te denken aan tuberculose. Maakt telefonisch contact met de huisarts zodat de juiste instructies gegeven kunnen worden.

Dienstverleners moeten bij constatering van eerder genoemde klachten nog steeds tuberculose overwegen. Alleen wanneer intensief naar tuberculose gevallen wordt uitgekeken kunnen ze vroegtijdig gedetecteerd worden en de transmissie worden gestopt.

Op de beleidsmakers wordt een bereop gedaan om TBC als prioriteit te beschouwen en de nodige financiele middelen beschikbaar te stellen voor een adequate TBC bestrijding. Zonder duurzame financiering van de TBC bestrijding zullen de doelen zoals gesteld in de END TB strategie niet worden gehaald en levens niet worden gered.

Wie verschijnselen vertoont die verdacht zijn en mogelijk verband houden met tbc, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, maak dan telefonisch contact met de huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode kruislaan #03.

error: Kopiëren mag niet!