Joodse begraafplaats Oranjetuin krijgt schoonmaakbeurt

De Joodse begraafplaats – omgeven door de Henck Arron- en Swalmbergstraat én de Nassylaan, Paramaribo – staat er sterk verwaarloosd bij. Na klachten vanuit de samenleving heeft districtscommissaris, dc, Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost alle verantwoordelijke instanties bij elkaar geroepen voor een vergadering bij het districtscommissariaat Noord-Oost.

Partijen hebben donderdag 24 maart een plan van aanpak besproken voor een geregeld onderhoud van dit, volgens Bhola, historisch monument.

De Joodse begraafplaats, in de volksmond ook bekend als de Oranjetuin, is overwoekerd door onkruid, terwijl ongedierte en Braziliaanse bijen er hun thuis hebben. “De Oranjetuin moet aangepakt worden, niet alleen omdat het op de lijst staat van Monumentenzorg, maar omdat mijn hart bloedt wanneer ik naar die begraafplaats kijk en de klachten aanhoor van de buurtbewoners”, zegt dc Bhola. Hij meent dat de plek door goed en regulier onderhoud omgebouwd kan worden tot een wandelpark en ook een toeristische trekpleister kan worden.

Actoren die in samenwerking met het commissariaat Paramaribo Noord-Oost de Oranjetuin zullen aanpakken, zijn: het directoraat Cultuur, met als aanspreekpunt Johan Roozer (beleidsadviseur), de Stichting Gebouwd Erfgoed onder leiding van Stephen Fokké, het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Korps Penitentiaire
Ambtenaren (KPA) en de Bestuursdienst. Verder is er advies ingewonnen bij Gerard Alberga, oud-
voorzitter van de Stichting Oranjetuin.

Het districtscommissariaat en het directoraat Cultuur zullen zorgdragen voor materiaal en
gereedschap zodat het eerste onderhoud zo snel als mogelijk kan plaatsvinden. De streefdatum is
eind maart. In de periode voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden zal bijendeskundige
tevens imker Fabian Esajas de tuin gefaseerd bijen- en ongediertevrij maken. Hierna zullen
gedetineerden worden ingezet voor schoonmaak van de veilig gemaakte gedeelten.

Zowel dc Bhola als beleidsadviseur Roozer benadrukt, dat de gedetineerden veilig moeten kunnen werken
om de Oranjetuin weer een goede uitstraling te geven. Er zal een beheerder worden aangesteld die belast zal zijn met het klein onderhoud en ook de reguliere schoonmaakmomenten zal inplannen.
“Na deze aanpak mag de tuin in elk geval er niet meer zo uitzien zoals momenteel het geval is”,
aldus de districtscommissaris.

(Bron foto: sharedcemeteries.net)

error: Kopiëren mag niet!