IMF maakt tweede tranche van US$ 55 miljoen over

Het IMF-bestuur heeft woensdag 23 maart goedkeuring verleend aan het eerste kwartaal evaluatierapport van het Extended Fund Facility (EFF) programma voor Suriname. Met de goedkeuring wordt onmiddellijk het tweede tranchebedrag van ruim US$ 55 miljoen naar de bankrekening van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, overgemaakt.

Enkele weken gelden was er al overeenstemming bereikt tussen de regering en het technisch team van het IMF over de voortgang van het EFF-programma. Het EFF-programma van het IMF behelst ondersteuningsfinanciering voor het Surinaams economisch herstelprogramma voor een totaal bedrag van US$ 688 miljoen, verspreid over 36 maanden. Dit bedrag wordt op kwartaalbasis in 12 gelijke tranches overgemaakt op de rekening van de CBvS. 

Op 22 december vorig jaar heeft het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds, na maandenlange vertraging, het EFF-programma voor Suriname goedgekeurd en daarmee het eerste tranchebedrag overgemaakt. Met het IMF is overeengekomen, dat de kwartaalovermakingen afhankelijk worden gesteld aan de voortgang van te nemen maatregelen door de Surinaamse regering.

De bevindingen uit het eerste kwartaalevaluatie over de periode 22 december 2021 – 23 maart 2022 zijn positief. Er is sprake van economische stabilisatie en het pad van economische groei is ingezet. De begroting is geconsolideerd en er is sprake van verbetering van de betalingsbalans. De Surinaamse regering heeft zich voorts gecommitteerd aan de verdere uitvoering van het economisch herstelprogramma. Ze zal de komende maanden voortbouwen op de geboekte vorderingen.

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het verder consolideren van de begroting, de verhoging van sociale uitgaven ter ondersteuning van de zwaksten in de samenleving, de schuldherschikking met schuldeisers, het verder versterken van het moneatair kader, de versterking van de financiele sector, de bestrijding van money laundering  (witwassen) en corruptie, en de aanpak van de tekortkomingen op het gebied van goed bestuur.

SS

error: Kopiëren mag niet!