ABPM eist SOR-verzekering voor alle medewerkers van Openbaar Groen Vuilophaal en Verwerking

Secretaris Vivian Schattevoo van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) heeft minister Riad Nurmohamed op de hoogte gesteld, dat de verwikkelingen rond de ‘nieuwe organisatiestructuur’ van het ministerie de bond niet aanstaan.

Promoties op basis politieke affiliatie

De ABPM, de WOOW (Werknemers Organisatie bij Openbare Werken) en de BPSG (Bond Personeel Sluizen en Gemalen) hebben zo’n jaar geleden uit protest een bespreking met de minister vroegtijdig beëindigd. Op uitnodiging van het ministerie namen ook andere, pas opgerichte bonden deel aan de bespreking. De ABPM kon niet meegaan met de nieuwe bonden die het standpunt huldigen, dat promoties op partij politieke affiliatie kan geschieden. Sedert dat moment is de verhouding tussen de bond en de werkgever niet wat het wezen moet.

Voedingsbodem voor escalatie 

Geconstateerd wordt, dat de minister voor de hervatte bespreking ook een splinternieuwe groepering heeft uitgenodigd die vanuit het Kabinet van de President is geïnitieerd, dan wel is/wordt gemonitord. Door deze werkwijze te volgen wordt er willens en wetens een voedingsbodem gecreëerd voor escalatie.

SOR-verzekering 

Intussen heeft de minister door SOR-verzekering toe te kennen aan bepaalde landsdienaren, een lans gebroken voor de nieuwevakbonden. De ABPM eist dat deze voorziening ook voor al de medewerkers van Openbaar Groen en Vuilophaal en Verwerking gaat gelden en wel op uiterlijk 15 april.

HD

error: Kopiëren mag niet!