Rechter verklaart OM niet ontvankelijk vanwege vervalst proces-verbaal

Kantonrechter Danielle Karamatali heeft woensdag het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard, omdat het start proces-verbaal valselijk is opgemaakt. 

Op 1 januari 2021 vond een beschieting plaats in de Frederikshoopweg. Hierbij loste een politieman die aangevallen werd door een menigte enkele schoten en hierbij werden twee mannen geraakt. Uit het onderzoek bleek, dat politieman V.M. daar was om zijn neefje, die penitentiair ambtenaar (PA), is af te halen. Een dag tevoren zou een neefje van de PA een ruzie hebben gehad met een neefje van de latere slachtoffers. Toen de PA thuis kwam, verscheen het latere slachtoffer Donnegay gewapend met een scherp voorwerp om rekenschap te vragen.

De politieman, die in burger was, gaf te kennen dat hij ‘lanti’ was en dat Donnegay op afstand moest blijven. Donnegay ging echter door en sloeg de PA, om vervolgens op de politieman af te komen. Hierbij loste de politieman een schot op het been van Donnegay. Deze rende naar huis, waarna diens broer Mitchell gewapend met een kapmes afrende op de politieman. De politieman schoot uit zelfverdediging en Mitchell liep twee schotverwondingen op. De politieman heeft van meet af aan aangegeven, dat beide broers gewapend waren en dat toen praten niet lukte en zij op hem af bleven komen, hij genoodzaakt was te schieten. 

De politieman en de PA werden die dag door de politie van Santo Dorp heengezonden na overleg met de advocaat-generaal. Twintig dagen later werden ze plotseling aangehouden voor poging tot doodslag, zware mishandeling met voorbedachten rade, zware mishandeling en mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Hierbij werd in het start proces-verbaal aangegeven, dat de politieman voorbereid was gegaan naar het adres om de PA bij te staan vanwege de ruzie van de dag ervoor. 

De advocaat van de politieman, Chandra Algoe, vroeg om de agent van politie die dat proces-verbaal had opgemaakt op de zitting te horen, aangezien haar cliënt steeds heeft gesteld die dag nimmer verhoord te zijn. De maker van het proces-verbaal heeft aan de Kantonrechter kenbaar gemaakt, dat de inhoud niet overeenkomt met zijn proces-verbaal en dat zijn handtekening vervalst is. Dit kon de Kantonrechter ook zelf vaststellen, aangezien de overige stukken getekend door deze ambtenaar een andere handtekening hebben.

Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Reshmi Rathipal, meende dat dit proces-verbaal toch gebruikt kon worden voor het bewijs, aangezien de agent wel achter de inhoud staat ook al is het niet zijn handtekening en eiste vrijspraak voor de feiten poging doodslag, zware mishandeling met voorbedachten rade, zware mishandeling. Voor het feit mishandeling met zwaar lichamelijk letsel eiste de Officier van Justitie een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een reprimande.

Algoe voerde in haar pleidooi aan, dat het proces-verbaal van de agent is gecorrigeerd in de computer van politie Santo Dorp en dan uitgeprint en valselijk voorzien van een handtekening. Nu kunnen er 10 printjes uit de machine worden gehaald, ze gaan allemaal hetzelfde zijn en dezelfde onjuistheden bevatten! Ze vroeg zich af of een akte opgemaakt en ondertekend door een ander dan de notaris, rechtsgeldig is, ook al staat de notaris achter de inhoud. Nee, is het antwoord. De moedermutatie is vals en hiermede is het heel proces geïnfecteerd. Ze verwees naar literatuur  die uitdrukkelijk stelt, dat een proces dat van meet af aan geïnfecteerd is slechts tot 1 conclusie kan leiden namelijk; niet ontvankelijkheid van het OM.

Algoe concludeerde dan ook tot niet-ontvankelijkheid van het OM.

Delano Landvreugd die de PA bijstond, kwam ook tot dezelfde conclusie en wees op de slordigheden in het onderzoek in deze zaak. 

De Kantonrechter stelde, dat de wetgever aangeeft aan welke eisen een ambtsedig proces-verbaal moet voldoen en ondertekenen door een ambtenaar hoort daarbij. Ze zei, dat het OM hiervan de gevolgen moet dragen. Nu het in deze om een start proces-verbaal gaat, kan dit niet buiten beschouwing worden gelaten en leidt dit tot niet-ontvankelijkheid van het OM. De Kantonrechter gaf ook aan, dat het OM dit incident, waarbij op een politiebureau een proces-verbaal is vervalst, beter had moeten laten onderzoeken. De verdachten, die 4 maanden straf hebben uitgezeten en op 12 mei 2021 in vrijheid waren gesteld, reageerden opgelucht. 

error: Kopiëren mag niet!