JusPol: Interim Management Team KPS volledig bevoegd

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) bericht woensdagmiddag 23 maart, dat binnen de samenleving een bericht rondgaat, dat de indruk wekt, dat het Interim Management Team (IMT) van het Korps Politie Suriname (KPS) onbevoegd zou zijn om haar taken te vervullen. Deze informatie is onjuist, aldus het ministerie. 

De instelling van het Interim Management Team KPS door de bevoegde autoriteiten is juist, overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen. Het IMT KPS is een bijzonder team, dat speciaal is ingesteld om onder andere de reorganisatie van het Korps Politie Suriname te bewerkstelligen. Commissaris van politie Ruben Kensen is belast met de waarneming in de functie van korpschef.

“Het ministerie van Justitie en Politie wil de samenleving geruststellen, dat het instellen van het Interim Management Team, conform de geldende wettelijke regelingen heeft plaatsgevonden. Het Interim Management Team KPS is volledig bevoegd om leiding te geven aan het korps en de daarbij horende handelingen en besluiten uit te voeren. Het IMT vervult haar taken naar behoren en geniet nog steeds het volledig vertrouwen van de leiding van het ministerie van Justitie en Politie.”

error: Kopiëren mag niet!