Regering wil economie en bankiers voorbereiden op gevolgen oorlog Oekraïne

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers uit de verschillende ministeries, het parlement, het bedrijfsleven, bankiers en veiligheidsinstituten over de impact van de oorlog in Oekraïne op Suriname. De bijeenkomst had als doel een werkgroep – eerder werd aangekondigd dat een commissie in het leven zou worden geroepen – in te stellen om te helpen met het voorbereidend beleid.

De werkgroep heeft als taak om zowel op beleids- als strategisch niveau na te gaan hoe in te spelen op de gevolgen voor Suriname. De coördinatie zal geschieden vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Er zal op beleidsniveau een clusterteam van ministers bijeenkomen om te werken aan het voorbereidend beleid. Daarnaast zijn er ook technische teams die zullen werken aan de praktische vraagstukken.

Het is de bedoeling de economie en de bankiers voor te bereiden op mogelijke gevolgen van de oorlog. Minister Albert Ramdin van BIBIS zei, dat de consequenties van de oorlog langdurig kunnen zijn, zelfs bij een spoedig eind van de oorlog. De heropbouw van Oekraïne na de oorlog wordt immers een langdurig proces. Het conflict heeft al een groot effect op de meelprijs in Suriname, omdat Oekraïne een van ’s werelds grootste producenten is van tarwe. De garantie voor voedselveiligheid was ook een van de belangrijke punten die aan de orde kwam. Importvervanging door lokale productie en stimuleren van consumptie wordt sterk aanbevolen. 

Mogelijke opvang van vluchtelingen…

Op het gebied van geopolitiek is het belangrijk na te gaan hoe de banken in Suriname moeten omgaan, mochten er sancties zijn tegen bepaalde landen, daar dit gevolgen kan hebben op de wisselkoers. De voorbereiding op mogelijke opvang van vluchtelingen, is ook overwogen met veiligheid, volksgezondheid en mensenrechten in gedachten. Wat volksgezondheid betreft is Suriname voor medicijnen nog afhankelijk van het buitenland. Er zullen regionaal in Caricom-verband, alsook met partners als India en China, goede afspraken gemaakt worden ten aanzien van de aanvoer van medicijnen.

“De regering zal alles eraan doen om de prijzen van basisgoederen beheersbaar te houden, maar wij hebben geen invloed op de internationale markt”, aldus Ramdin. Hij doet een beroep op de bevolking haar deel te doen door gebruik van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken, en lokale producten te kopen, en zelf te planten.

error: Kopiëren mag niet!