IMF board buigt zich deze week over technisch review

De IMF board zal zich woensdag buigen over de eerste kwartaalevaluatie van het programma voor economisch herstel. De regering heeft niet lang geleden al overeenstemming bereikt met het technisch team van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. De evaluatie is positief. Er is stabiliteit bereikt in de economie en het pad van groei is ingezet. De algemene verwachting is dat de IMF board goedkeuring zal verlenen aan de kwartaalevaluatie. Hierdoor zal de weg vrij komen voor de overmaking van het tweede IMF tranchebedrag van ruim US$ 56 miljoen.

Aan de uitvoering van het IMF economisch herstelprogramma, dat 3 jaar duurt, is een bedrag van US$ 688 miljoen gekoppeld. Dit wordt over 12 tranches van steeds een kwartaal overgemaakt, afhankelijk van de resultaten van de periodieke evaluaties.

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs in de Nationale Assemblee gezegd dat de regering in een “letter of intent” aan het IMF opnieuw heeft bevestigd, dat ze zich committeert aan de uitvoering van het afgesproken programma. De regering zal het beleid voortzetten zoals gedurende de eerste evaluatieperiode. Het prudent beleid en het nemen van maatregelen zal worden voortgezet.

Voor wat betreft de IMF=maatregelen zegt president Santokhi, dat de zwaarste maatregelen reeds genomen zijn. Het zal volgens hem steeds beter gaan met de economie. Hij geeft evenwel toe dat de verbeteringen op macro economisch niveau ook verder naar beneden toe zullen moeten door zakken naar het meso- en micro niveau, naar het niveau van de huishoudens en de burgerij in koopkrachtversterking en salarissen.

Positief review

In de eerste evaluatie van het IMF technisch team wordt gesteld, dat de uitvoering van het economisch herstelprogramma op schema is. Er is vooruitgang geboekt bij een reeks van hervormingen. Economische stabilisatie en herstel zijn gaande. Zowel het begrotingsevenwicht alsmede de betalingsbalans zijn aan het verbeteren. Alle kwantitatieve doelstellingen die eind december 2021 waren vastgesteld, zijn gehaald.  De inflatie is aanzienlijk gedaald en het begrotingstekort wordt geschat op 1,3% van het BBP. De monetaire reserves zijn weer opgebouwd tot het niveau van ongeveer 3 maanden importen.

Door fiscale maatregelen en de aanpassing van de wisselkoers is de staatschuld van 148% van het BBP eind 2020, gedaald tot 125% eind 2021. In de loop van dit jaar zal de economie zich geleidelijk herstellen. De reële BBP groei zal volgens de projecties 1,8% bedragen. 

Tijdens de technische evaluatie van het economisch herstelprogramma worden echter twee belangrijke risico’s genoemd. Vertragingen bij fiscale hervormingen of bij de herschikking van de schulden zouden de reeds geboekte vooruitgang kunnen dempen. Een verdere verzwakking van de huidige situatie binnen het bancair systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de begrotingspositie en de binnenlandse produktie. Als positief worden aangemerkt de vooruitzichten voor belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie die de groei, de investeringen en de betalingsbalans kunnen versterken.

De komende dagen en weken staan belangrijke maatregelen op schema. De indiening van de gewijzigde begroting en de behandeling daarvan in de Nationale Assemblee, de behandeling en goedkeuring van de wet BTW, de wet inkomstenbelasting en de Bankwet. Kwesties zoals die betrekking hebbende op de minimumloon, armoedegrens en een verdere verhoging van stroomtarieven zijn hete hangijzers.

SS

error: Kopiëren mag niet!