Minister Mathoera: “Regering laat binnenlandbewoners niet in de steek tijdens wateroverlast” 

Regering stelt extra budget van SRD 6 miljoen ter beschikking om hulp te bieden

Door de aanhoudende regenval van de afgelopen dagen is in delen van het binnenland sprake van ernstige wateroverlast. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) rapportage ontvangen over de situatie in de gebieden Paamaka, Matawai, Saamaka en Lawa. De gebieden zijn ondergelopen doordat rivieren buiten hun oevers zijn getreden. 

De bewindsvrouwe merkt op – aldus woensdag 16 maart de Communicatie Dienst Suriname – dat deze delen van Suriname bij veel neerslag vaak onder water lopen. Ook vorig jaar was hier sprake van. Het is volgens minister Mathoera nog steeds een uitdaging voor de regering wanneer gebieden te maken krijgen met hevige wateroverlast.

“Mensen zijn gewend aan hun omgeving en willen niet wegtrekken”, voegt ze eraan toe. De binnenlandbewoners hebben de rivier nodig voor hun dagelijks levensonderhoud en wonen daarom ook dichtbij. Mathoera zegt, dat de infrastructuur een grote uitdaging vormt wanneer het gaat om het bieden van hulp. Het gaat om een uitgestrekt gebied, en de dorpen liggen ver van elkaar. Door de hoge waterstand kunnen de vrachtwagens met hulpgoederen de ondergelopen gebieden ook moeilijk bereiken. Het ministerie heeft helikopters ingezet om de mensen te voorzien van onder meer drinkwater, voedsel, matrassen en kaarsen. In Moengo is een hub gecreëerd om snel hulp te kunnen bieden aan de door de watersnood getroffen personen. 

Het Pusugrunugebied is het eerst getroffen door wateroverlast. Minister Mathoera zegt dat de regering snel is ingekomen met hulp in de vorm van water en voedselpakketten. De middelen zijn aangeschaft uit de SRD 1 miljoen die hiervoor gealloceerd was. Echter zijn ook andere gebieden geteisterd door de aanhoudende regens, die voor overstromingen hebben gezorgd. Het gaat om een heel uitgestrekt gebied, te weten Boven-Suriname, Matawai en Lawa. De schade aan woningen, scholen en overige overheidsgebouwen is aanzienlijk. Vooral meubilair is onbruikbaar geraakt, waardoor hierin opnieuw geïnvesteerd moet worden. Er zal extra geld nodig zijn om de gebouwen weer op te knappen en te voorzien van meubilair. Dit zal zeker nog enkele weken duren indien het water langer blijft liggen.

Minister Mathoera spreekt de hoop ui,t dat de neerslag vermindert en dat het water wegtrekt. Er kan dan een goede inventarisatie plaatsvinden van de schade. De regering heeft een extra budget van SRD 6 miljoen ter beschikking gesteld om hulp te bieden. Volgens haar is de veiligheid van de mensen heel belangrijk en moet er gelijk hulp geboden worden aan het achterland van Suriname. Het ministerie zal zich samen met NCCR, verschillende ministeries en het traditioneel gezag hiervoor inzetten.

“Wij zullen hun niet in de steek laten. Het gaat om een integraal plan dat nog steeds in uitvoering is”, laat de Defensieminister optekenen. Ze geeft verder aan, dat het de primaire taak van de regering is om hulp te bieden bij calamiteiten. Dat probeert zij snel, goed en zo veilig mogelijk te doen.  

Minister Mathoera merkt ook op, dat de regering serieus moet gaan nadenken over een duurzame oplossing voor dit fenomeen. Zij denkt hardop aan het verhuizen naar hoger gelegen gebieden, het opzetten van noodkampen en plaatsen van waterinstallaties. In ieder geval zullen de dorpen van die faciliteiten moeten worden voorzien om afhankelijkheid van de rivier te verminderen c.q. het gevaar van overstromingen te beperken.

error: Kopiëren mag niet!