Staatsolie verworden tot de “plaag” van landbouwers Gangaram Pandayweg, Saramacca

De Staatsolie Maatschappij n.v., eens de trots van Suriname, is nu verworden tot de “plaag” van de landbouwers aan de Gangaram Pandayweg  in het district Saramacca.

Landbouwer Cederburg, die al 16 jaren ter plaatse landbouwactiviteiten ontplooit, is recentelijk ook slachtoffer geworden van de door staatsolie gepleegde handelingen.

Wat heeft zich namelijk afgespeelt?

Landbouwer Cederburg heeft een perceel aan de Gangaram Pandayweg, met het perceel nummer 338 en precies er naast heeft Staatsolie een perceel met het nummer 337. Beide percelen worden in noord-zuid richting begrensd door een eeuwenoude natuurlijk gevormde kreek, de Broederschapkreek.

Deze kreek ontwaterde sinds mensenheugenis op natuurlijke wijze, deels de achter liggende zwamp en aan de voorzijde onder andere de percelen 337 en 338.

In de jaren ‘90 toen Staatsolie in het gebied zijn intrede deed, is het gebied ingepolderd en de ontwatering van het gebied door Staatsolie gereguleerd, door het plaatsen van twee stel duikers met kleppen onder de Gangaram Pandayweg in het verlengde van de Broederschapkreek.

De ontwatering van het gebied functioneerde prima, tot het moment dat er bij onderhoudswerkzaamheden door een graafmachine de kleppen voor de twee duikers onder de Gangaram Pandayweg  beschadigd raakte en het rivierwater vrijelijk het gebied in- en uitstroomde. Staatsolie heeft toen niet gekozen voor het vervangen van de kleppen, maar heeft éénzijdig 700 meter landinwaarts binnen hun terrein een dam opgeworpen over de volle breedte van de Broederschapkreek.

Bij deze immorele handelswijze van Staatsolie, zijn ze helemaal voorbij gegaan aan de gemeenschappelijke ontwateringsfunctie die de kreek heeft gehad voor het gebied, inclusief de ontwatering van perceel 338 van landbouwer Cederburg.

De kern van het probleem dat deze landbouwer ondervindt, is dat door de kapotte kleppen van de duikers onder de weg, bij elke springvloed in de Saramaccarivier, het rivierwater de Broederschapkreek instroomt en dan tegen de opgeworpen dam in de kreek stuit.

Het rivierwater in de kreek wordt dan zodanig opgestuwd dat de kreek  buiten zijn oevers treedt en dan het perceel van landbouwer Cederburg instroomt.

Bij elke springvloed is het perceel dan gedurende 3 dagen volledig onder water.

Dit probleem heeft Cederburg meerdere malen onder de aandacht van Staatsolie gebracht, maar deze hebben botweg niet gereageerd.

Intussen speelt dit probleem zich al bijkans 10 maanden af, gerekend vanaf mei 2021 tot heden. De grond op het perceel is gedurende deze periode een lange tijd met water verzadigd geweest, met het gevolg dat een aantal citrusbomen al afsterven en niet meer te redden is. De bomen die nog redelijk goed er bijstaan hebben dit seizoen nauwelijks of helemaal geen vruchten gegeven.

Een ander probleem dat zich voordoet is dat een 600 meter lange beschelpte ontsluitingsweg in het terrein grenzende aan de Broederschapkreek bij elke springvloed het rivierwater, het zand en schelp van de weg spoelt. Hierdoor is de weg plaatselijk onbegaanbaar geworden, waardoor de dagelijkse bedrijfsvoering in problemen raakt.

Tot kort voor de afdamming van de kreek bestond de aanplant van de landbouwer uit 760 citrus bomen, 400 kokosnoot bomen, 10 advocaat bomen, 100 papaya bomen, 120 kleine zuurzak planten en 4.400 bananen aanplant

Omdat er op korte termijn geen zicht was op een adequate oplossing van het probleem met Staatsolie, heeft landbouwer Cederburg ten einde raad zich gemeld bij de Bestuursdienst van het Commissariaat Groningen. Op woensdag 23 februari 2022 hebben de bestuursambtenaren zich op perceel 338 ter plaatse georiënteerd.

Bij dit oriëntatiebezoek had de Bestuursdienst van Groningen ook een vertegenwoordiger van Staatsolie uitgenodigd, maar die heeft het laten afweten.

Op donderdag 24 februari heeft Cederburg bij de politie van Groningen, aangifte gedaan van de opgelopen schade.

De politie heeft zich dezelfde dag ter plaatse georiënteerd en aan de hand van de situatie die ze daar heeft aangetroffen heeft de politie heel voortvarend  LVV Groningen (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij) groen licht gegeven om een schade rapport van  de aanplant en de ontsluitingsweg van perceel 338 op te maken. En tot op heden heeft LVV Groningen niet gereageerd.

Het wachten is nu op de districtscommissaris van Saramacca die advies zal geven om dit probleem structureel op te lossen, zodat een goed onderhouden productieareaal dat met zoveel inspanning en besteding van alle spaargeld van een gepensioneerde landbouwer niet verloren gaat

Bij deze levert de districtscommissaris van het district Saramacca ook een belangrijke bijdrage aan de oproep die president Santokhi recentelijk heeft gedaan, ter stimulering van het ondernemerschap en verhoging van de productie

Maar, het meest onbegrijpelijke en pijnlijke van deze hele situatie is, dat deze landbouwer in kwestie ook een gewezen werknemer van Staatsolie is geweest, die met heel veel passie in het verleden een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Saramaria productieveld en de wet operations te Huwelijkzorg.

Als leidinggevenden toen van de afdeling Production Development heeft hij vanaf de intrede van Staatsolie in het Saramaria gebied in de jaren ‘90, vanuit een 200 hectare groot bestaand productieveld, in een tijdsbestek van 20 jaar de achter liggende grote zwamp in het gebied, successievelijk in fases ingepolderd en ontwikkeld tot een productieveld van zo’n 10.400 hectare. Inclusief de infrastructuur eromheen, waaronder 1.700 boorlocaties, tientallen kilometers aan ontsluitingswegen en ontwateringskanalen een volledige piping systeem en een elektranetwerk ten behoeve van aansluiting van de productie bronnen.

Je verwacht dan nooit dat ditzelfde bedrijf Staatsolie nv, die normen en waarden zo hoog in het vaandel draagt, op zo’n manier omgaat met deze gepensioneerde werknemer.

Een gepensioneerde Staatsolie werknemer

G.Cederburg.

error: Kopiëren mag niet!