Ze gaan stemmen verliezen!

Vlak voor de verkiezing werd er geroepen: “De NDP-regering heeft het te bont gemaakt, ze gaan stemmen verliezen.”  Ze hadden in die tien regeringsjaren het land zodanig vernietigd, dat men met ze wilde afrekenen. De gevolgen van het wanbeleid waren heel lang niet zichtbaar omdat men het goed wist te verbergen en alles mooier voordeed dan het was. In het laatste jaar kon men de tekenen van het faillissement niet meer verbergen dus ging het volk de straat op om te protesteren. Achteraf bleek dat de puinhoop waarin het land was achtergelaten groter was dan was verwacht. De NDP had terecht stemmen verloren. Het volk had met ze afgerekend.

Vanaf het aantreden van de huidige regering, zijn vanuit de samenleving weer dezelfde kreten te horen: “Ze gaan stemmen verliezen!” Alleen is nu de reden van dit geroep onwetendheid van het volk. Bij de vorige regering waren de redenen, welig tierende corruptie, zakkenvullerij en wanbeleid. Bij de huidige regering is het omdat het gros van het volk totaal niet beseft hoe rampzalig de crisis is waarin het land is ondergedompeld. Men heeft totaal geen besef van de enorme schulden, van de ravage van de instituten die kapot zijn geslagen, van het verdwijnen van de waarden en normen, van de grootte van de corruptie en de destructie door de onderwereld die het land in zijn greep heeft. Men leeft in zalige onwetendheid.

Het volk is van tevoren gewaarschuwd dat er drie of meer generaties zouden moeten lijden voordat het land weer stabiel was. Men had geen inzicht in de problemen dus nam men de waarschuwing niet serieus. En nu het volk daadwerkelijk wordt geconfronteerd met de gevolgen van het wanbeleid van regering Bouterse, wordt er continu geroepen dat de regering stemmen gaat verliezen als ze doorgaan met het nemen van harde maatregelen.

In het verleden heeft geen enkele regering het aangedurfd om harde maatregelen te nemen ondanks het noodzakelijk was. Men was bang stemmen te verliezen dus werd het volk zoet gehouden terwijl het land steeds verder in verval raakte. Deze regering neemt die harde maatregelen wel ondanks de dreiging stemmen te verliezen. Bijvoorbeeld, men heeft korte metten gemaakt met profiteurs. Mensen die niet werken zijn van de loonlijst gehaald.

– Gestolen auto’s en materieel zijn teruggehaald

– Corruptieve handelingen uit de vorige regering worden geopenbaard en aangepakt.

– Men brengt orde en discipline wat betreft markten en de stands op straat.

– De benzine en de prijzen in de winkels zijn gestegen

– De subsidies zijn verdwenen dus betaalt men iets meer voor water, EBS en Telesur.

Natuurlijk voelt het volk dit in haar portemonnee vandaar dat er wordt geroepen dat als de regering deze koers blijft varen dat ze stemmen gaan verliezen. Een regering die alleen maar uit is op stemmen winnen, zou reeds lang voor deze dreigementen zijn bezweken. Maar deze regering beseft drommels goed dat als deze harde maatregelen niet worden doorgezet, dat het land er nooit meer bovenop komt. Dus kiest men voor de redding van het land.

Het zijn niet de genomen maatregelen die mensen bang maken, maar de manier waarop mensen ernaar kijken. Het gros van de mensen focust zich alleen op de harde maatregelen en blijft klagen en verwijten; ze blijven doof, stom en blind voor de maatregelen die deze regering heeft genomen om de groep die hier het meest onder lijdt, tegemoet te komen. De regering heeft geprobeerd hun koopkracht te versterken door:

 – de AOV op te krikken van SRD 1.000 naar SRD 1.250 en de kinderbijslag van SRD 75 naar SRD 125

– Zwakke financiële huishoudens van SRD 1000 naar SRD 1.250 te verhogen.  

– Gepensioneerden krijgen een toelage van SRD 750 bovenop hun pensioen en  ambtenaren SRD 1.000 bovenop hun salaris.

– De heffingskorting van SRD 750 blijft gehandhaafd.

–  Loontrekkers tot een bezoldiging van SRD 4.000 hoeven geen belasting te betalen.  Die grens was eerder SRD 220.

– De belastingvrije grens voor vakantiegeld is opgetrokken tot SRD 6.526. – Mensen met een beperking van SRD 750 naar SRD 1.750

– Solidariteitsheffing per 1 januari opgeheven

– Ambtenaren krijgen een salarisverhoging van 17 procent en in juli komt er weer 8 procent erbij  Kortom de mensen die alsmaar roepen dat a regering disie e`pina a volk zijn niet eerlijk bezig. Suriname zal niet worden vernietigd door hen die harde maatregelen nemen maar door hen die ervoor kiezen om doof en blind te blijven voor de realiteit.

Voor hen die, na deze uitleg, door de bomen het bos niet meer zien, volgt hier een korte samenvatting. Het land is vernietigd door de vorige regering. Het volk is gewaarschuwd dat de gevolgen hiervan voor hun rekening zullen komen. De huidige regering moet impopulaire maatregelen nemen om de economie weer gezond te maken, maar ze neemt ook maatregelen om de koopkracht te versterken. Ook Covid legt zijn portie ellende op ons bord. De gevolgen zijn zwaar. Sometimes we are taken into troubled waters not to drown, but to be cleansed.                                                                                                                                                                       Het heeft dus geen zin om tijd en energie te verspillen aan klagen en verwijten, want welke regering ook komt, ze zullen deze koers moeten blijven varen als ze het land uit de crisis willen halen.

Not all storms come to disrupt your life; some come to clear your path.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!