Nog onduidelijk op welke wijze Phagwa gevierd kan en mag worden

De avondklok is tot nader order opgeheven, eventuele bijzondere maatregelen met betrekking tot nationale feestdagen komen weg te vallen, het samenscholingsverbod is bijgesteld tot maximaal 50 personen en het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.

Dit waren enkele aanpassingen in- en continuering van de Covid-maatregelen zoals die op 21 februari door het ministerie van Volksgezondheid werden bekendgemaakt.

Maar, nu nadert Phagwa, vrijdag 18 maart, met rasse schreden en velen in de samenleving beginnen zich af te vragen op welke wijze Phagwa gevierd mag worden. Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft nog geen enkele officiële mededeling gedaan over de Phagwa-viering.

In ieder geval staat vast, dat het een nationale vrije dag is. 

Dit Holi-feest ofwel Phagwa is een hindoe feest dat jaarlijks rond maart gevierd wordt. Het draait om een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade én een Nieuwjaarsfeest. Wie heeft niet ooit eens meegedaan en gestrooid en gespoten met kleurrijk poeder naar iedereen in de naaste omgeving? Het kan een groots en mooi feest zijn. 

Mag Phagwa groots gevierd worden nu Covid nog rondwaart?

Maar, gaat het komende vrijdag op een dergelijke wijze gevierd kunnen worden? Kunnen en mogen mensen in grote getale bijeen komen op bijvoorbeeld het Onafhankelijkheidsplein of te Waka Pasi bij de Palmentuin in het centrum van Paramaribo? Immers, wanneer teveel mensen op een locatie Phagwa uitbundig vieren en met poeders gaan gooien dan is er natuurlijk het risico van het zogenoemd ‘mass spreading’. Het risico op een snelle verspreiding onder vele feestvierders van het coronavirus, dat nog steeds – in de vorm van de Omicron-variant – rondwaart in het land. Bekend is dat deze variant mild van karakter is en niet leidt tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Deze dagen liggen nauwelijks tot geen met het virus besmette personen op een Intensive Care Unit en niet meer dan tien patiënten in totaal in ziekenhuizen. Het lijkt dus mee te vallen, maar een grootse viering van Phagwa zou een week of twee later kunnen leiden tot een toename van het aantal besmettingen.

President Santokhi eind maart 2021: “Vier het in huiselijke kring”

Rond de Phagwa-viering vorig jaar, eind maart, deed het ministerie van Volksgezondheid een dringend beroep op iedereen om de toen geldende Covid-maatregelen in acht te nemen. “Met het oog op Phagwa is het risico op Covid-besmetting heel groot. Phagwa gaat vaak gepaard met lichamelijk contact, welke uiteraard niet bevorderlijk is in de preventie tegen Covid-19”, zo liet het ministerie toen weten. Gewaarschuwd werd, dat de politie zichtbaar aanwezig zou zijn op Phagwa-dag en extra alert op overtreders. Er zou ook niet geschroomd worden om op te treden tegen personen die zich schuldig maken aan de overtreding op het verbod op feesten. Eenieder werd opgeroepen zoveel mogelijk in huiselijke sfeer het Holi-feest te gedenken.

Zelfs president Chandrikapersad Santokhi riep vorig jaar vlak voor de Phagwa-viering in een televisie boodschap op om het Phagwafeest in huiselijke kring te vieren. “Samen moeten we voorkomen dat super spreading events de aanzet kunnen zijn voor een uitbraak van een derde coronagolf in ons land”, stelde het staatshoofd destijds. “De gezondheid van onze samenleving gaat voor. Waar we dus vorig jaar in het openbaar het Holi-feest, nog uitbundig hebben gevierd, zal dit jaar de sfeer anders zijn”, sprak Santokhi.

Chaos tijdens viering van het Holi-feest eind maart 2021

Maar, ondanks alle oproepen vanuit de autoriteiten gingen op de dag van Phagwa in 2021 honderden mensen naar de Palmentuin en Waka Pasi om daar een groots feest te vieren. Het leek zelfs alsof Covid-19 niet bestond. De politie had handen vol werk om feestvierenden te verwijderen. 

De ervaringen van maart 2021 in ogenschouw nemende lijkt het verwachtbaar, dat deze week het ministerie van Volksgezondheid toch met een bekendmaking gaat komen over de wijze waarop nu het Phagwa-feest gevierd mag gaan worden. Minister Ramadhin kan dat overigens beter gisteren dan morgen doen, zodat iedereen ruim van tevoren weet waar hij of zij aan toe is. Dat geldt zeker voor organisaties die feesten willen houden en mogelijk al gepland hebben. 

Volksgezondheid zwijgt nog over Phagwa

De redactie van Dagblad Suriname heeft zowel minister Ramadhin als zijn directeur Rakesh Gajadhar Sukul benaderd met de vraag of Phagwa vrijdag 18 maart groots gevierd kan en mag worden, met inachtneming van de geldende Covid-maatregelen, zoals het verbod op samenscholingen met meer dan 50 personen, de MoHanA-regels (mondkapje dragen, handen wassen en 1.5 meter afstand houden) en ook en vooral met het oog op het toch geringe aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de afgelopen weken vanwege het milde karakter van de Omicron-variant. 

Beide heren hebben echter, vooralsnog, niet gereageerd.

PK

error: Kopiëren mag niet!