Nagels in de doodskist van Suriname

Het is publiek geheim, dat de verstandhouding tussen minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en voorzitter Michael Sallons (zie foto) van WOOW (Werknemersorganisatie Openbare Werken), vanwege arbeids strubbelingen niet op z’n best is. In de loop van de week zal er een werkbespreking plaatsvinden tijdens welke knelpunten zullen worden besproken

Negatieve gevolgen

“Het gehaal en getrek tussen vakbonden op het ministerie van Openbare Werken heeft verregaande negatieve gevolgen voor de effectiviteit, het functioneren van ‘s landsbestuur”, aldus vakbondsleider Michael Sallons van WOOW.

Acht vakbonden

“Openbare Werken is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname. Het ministerie staat qua begroting bovenaan de lijst. Telt op het departement van Onderwijs Wetenschap & Cultuur na het grootste aantal personeelsleden en vakbonden, als nagels in een doodkist.”

Radbraken

“De onderlinge verdeeldheid van de vakbeweging radbraakt het land. De Surinaamse vakbeweging kan mede als gevolg van de schijnbare onoverbrugbare onderlinge verdeeldheid onvoldoende tot haar recht komen. Op het moment zijn er 8 vakbonden actief. Dat zou niet mogen worden toegestaan. De verdeeldheid binnen de vakbeweging berust niet op ideologische verschillen. Het vloeit voort uit de persoonlijke- en politieke mentaliteit die Suriname naar beneden trekt.”

Hoe is het zover gekomen?

“Eerst worden de ambtenaren door raddraaiers politiek tegen elkaar opgezet, in hokjes verdeeld om dan te streven naar een overkoepelende federatie om uit het rommelig geheel te raken. De praktijk heeft uitgewezen dat overkoepelende federaties geen oplossingen en toekomstperspectief aandragen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!