Surinaamse en Guyanese ondernemers tekenen overeenkomst voor joint ventures en handelsontwikkeling

Naarmate de bilaterale betrekkingen tussen ons buurland, Guyana, en Suriname zich duidelijk ontwikkelen, lijken de betrekkingen op het niveau van de private sector aan beide kanten ook te groeien. Onlangs werd een Memorandum van Samenwerking, Bedrijfsontwikkeling en Investeringsbevordering ondertekend door twee entiteiten uit de respectieve landen.

Het Guyanese “Together We Win Business Network” en het Surinaamse AKMOS, Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, hebben een overeenkomst getekend waarmee de twee partijen zich verplichten tot een aantal initiatieven om de betrekkingen op het niveau van de particuliere sector trachten te versterken. Dit gebeurt terwijl Paramaribo en Georgetown de betrekkingen op regeringsniveau willen consolideren.

Belangrijke resultaten 

Vermeld als de “belangrijkste resultaten” die naar verwachting zullen uitkomen uit de overeenkomst die tussen de twee entiteiten is ondertekend, zijn directe handel, bedrijfsontwikkeling, strategische allianties, joint ventures, gezamenlijke investeringen en gezamenlijke internationalisering, inclusief specifieke strategieën om het potentieel van Guyanezen en Surinamers te benutten in de diaspora. Evenals het aantrekken van diaspora-investeringen. De twee entiteiten zijn ook overeengekomen om “te werken aan kennisverbetering van hun lid door specifieke trainingsprogramma’s voor leidinggevenden aan te bieden via derden.”

Suriname-Guyana Private Sector Business Council in de maak

Eerder, in januari, werd bekend dat er een nieuwe Suriname-Guyana Private Sector Business Council wordt opgericht als onderdeel van de inspanningen om de bilaterale zakelijke betrekkingen tussen de private sectoren in Guyana en Suriname te versterken. De raad wordt ingesteld na de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) met de Private Sector Commission (PSC) in Guyana met de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB) afgelopen week. Het MoU zal zich richten op de volgende samenwerkingsgebieden:

Bevorderen van handel, industrie en investeringen als middel voor economische groei. 

Verbeter het concurrentievermogen door innovatie en ondernemerschap. 

Partneren in de ontwikkeling van vaardigheden om oplossingen te creëren op het gebied van onderwijs en personeelsontwikkeling.  

Bevorderen van de ontwikkeling en uitwisseling van informatie- en communicatietechnologie.  Ook een ontwikkelingscentrum voor olie en gas is een aandachtspunt. Onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en de toeristische sector vooruit te helpen door middel van partnerschappen en joint ventures zijn ook punten.   

error: Kopiëren mag niet!