Omicron-variant leidt tot aanpassing kerntaken Stuurgroep Communicatie Covid-19 – Stuurgroep wordt Taskforce….

Sinds augustus 2021 is de stuurgroep communicatie Covid-19 aangesteld om het ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen. Het ontwikkelen van de communicatiestrategie en het faciliteren van de Covid-19 communicatie waren hierbij belangrijke kerntaken. De stuurgroep bestaat uit Soenita Nannan Panday-Gopisingh (medisch directrice ’s Lands hospitaal, Rakesh Gajadhar Sukul (directeur ministerie van Volksgezondheid), Marc Sprenger (adviseur Kabinet van de President), Javier Asin (NCT-coördinator), en Angela van der Kooye (communicatiestrateeg).

Gelet op de huidige Covid-19 ontwikkelingen, dalende prevalentiecijfers en milde symptomen van de Omicron-variant, zullen de kerntaken van de stuurgroep worden aangepast.

Het ministerie van Volksgezondheid is de stuurgroep communicatie zeer erkentelijk voor de gedrevenheid en aanpak, waarmee dagelijks is gewerkt aan diverse uitdagingen in deze Covid-19 pandemie. In het begin van de pandemie is de start gemaakt om via massacommunicatie de burgers van Suriname te bereiken. Informatieverstrekking op diverse niveaus was noodzakelijk om onder andere het toedienen van vaccins op gang te krijgen.

Su4Su en diverse actoren hebben er alles aan gedaan om alle burgers te bereiken, zodat de juiste keus kon worden gemaakt voor een vaccin. De stuurgroep communicatie heeft dit proces gecontinueerd en de strategische visie van het ministerie van Volksgezondheid uitgewerkt en geïmplementeerd met de diverse actoren uit de samenleving. Als werkarm fungeerde het expertpanel, dat bestaat uit vertegenwoordiging van de buurtverenigingen en buurthuizen, de medische sector, de Communicatie Dienst Suriname, Medische Zending, de PAHO (Pan-American Health Organization), het Surinaamse Rode Kruis, het jeugdinstituut, als spil voor de implementatie van het Covid-19 beleid.

Net als de rest van de regio, heeft ook Suriname te kampen met een lage vaccinatiegraad. Vaccineren blijft een persoonlijke keus voor elke burger. De rol van de stuurgroep communicatie was ook het optimaliseren van de juiste informatieverstrekking en het tegengaan van nep nieuws. 

Minister Amar Ramadhin heeft in een speciaal overleg zijn waardering uitgesproken over de stuurgroep communicatie, die veelal “op de achtergrond harde noten” heeft gekraakt, aldus de Communicatie Dienst Suriname maandag 14 maart in een persbericht. En processen heeft opgestart en ingericht. De samenleving kent de stuurgroep van de wekelijkse persconferenties, dialoogsessies en de buurt interventies.

Stuurgroep wordt ’taskforce’ gericht op bewustwording inzake vaccinatie

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft continu herhaald, ook bij de Assembleevergaderingen, hoe belangrijk het werk is dat jullie verrichten. Op basis hiervan gaan wij door met de voortzetting van de samenwerking.” De leden van de stuurgroep gaan over in de taskforce vaccinatie & planning om landelijk bewustwording te bewerkstelligen op het gebied van kindervaccinaties, Covid-19 vaccinaties en overige vaccinaties. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de verschillende doelgroepen wordt hierin opgenomen. “Preventie blijft de leidraad voor nu en de toekomst, wij moeten ten alle tijden voorbereid zijn”, zegt Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitster van de stuurgroep communicatie.

“Jezelf beschermen en de maatregelen in acht nemen blijven namelijk een aandachtspunt. En gezond leven en vaccinatie zijn de ultieme manieren, die hiervoor kunnen zorgen”, zegt Asin. Veilig leven, veilig wonen en veilig werken blijven de belangrijkste uitgangspunten om het huidig sociaal-, economisch-, en maatschappelijk klimaat van het land te optimaliseren. “En daar gaan we dus ook mee door in de nieuwe setting van de taskforce vaccinatie & planning.”

error: Kopiëren mag niet!