Doekhie (NDP) wil duidelijkheid over gang van zaken rond openbare inschrijving levering ureum voor LVV

Het voormalig NDP-Assembleelid Rashied Doekhie ziet graag wat meer duidelijkheid, transparantie, rond de gang van zaken van een openbare inschrijving om ureum, mest, te leveren. 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) publiceerde op 2 maart een bekendmaking, waarin een openbare aanbesteding werd aangekondigd voor het project “Het leveren en opslaan van 4500 (vierduizend vijfhonderd) ton ureum kunstmest ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.” Datum van inschrijving was 8 maart om 10.00 uur.

Verder vermeldt de bekendmaking: “De inschrijvingsbiljetten en bijlagen dienen op de aangegeven datum, 8 maart 2022, voor 10.00 uur v.m. te zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde aanbestedingsbus op de genoemde locatie.”

“Geen inlichtingendag”

Doekhie zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat het weer het “zoveelse corruptieve schandaal in het land” is. “Onlangs heeft de overheid een bekendmaking gedaan voor de inschrijving om ureum, mest, te leveren. Bij deze begint de eerste fout, want wanneer je een inschrijving houdt moet je een inlichtingen dag organiseren voor de inschrijvers zodat zij precies weten wat de regels zijn, uitleg, en eventuele vragen kunnen stellen. Dat is dus niet gebeurd.”

“Daarnaast beginnen ze ook clausules in te bouwen, van wie het kan krijgen en wie het niet kan krijgen, bijvoorbeeld als je te laag hebt ingeschreven. Wat bekend en uitgelekt is, is dat de zaak van de gunning in de Raad van Ministers is geweest. De Raad van Ministers, dat is de instantie die de beslissing moet nemen, alle ministers zijn daar. De zaak hoe het geleverd gaat worden etcetera, etcetera en zeker niet aan beunhazen. Dus er moet wat duidelijkheid hierin komen”, aldus de oud-parlementariër van NDP-huize. 

PK

error: Kopiëren mag niet!