Suriname en België gaan ‘intensiever en breder’ samenwerken

Tijdens een kort bezoek 8 en 9 maart aan België van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), werd een eerste stap gezet naar een intensievere en bredere samenwerking tussen Suriname en België, zo bericht BIBIS pas zondagavond 13 maart.

Minister Ramdin ondertekende woensdag 9 maart namens de regering een Memorandum Of Understanding (MoU) met Sammy Mahdi,  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.

De MoU is voornamelijk gericht op het in goede banen leiden van het personenverkeer en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van consulair- en migratiebeleid tussen de twee landen. Het finaliseren van de MoU is tot stand gekomen, door gezamenlijke inzet van het ministerie van BIBIS, de Surinaamse ambassade in Brussel en verscheidene Surinaamse vakministeries tezamen met de Belgische Vreemdelingen Dienst.  

De Surinaamse bewindsman gaf aan dat migratie, als zijnde de verplaatsing van de ene locatie naar een andere, zo oud is als de mensheid zelve. Mensen migreren voor korte of voor langere periode om zovele redenen. Het is belangrijk dat deze bewegingen, in de vorm van het personenverkeer, op een juiste en gereguleerde wijze plaatsvinden. 

“Ik heb met staatssecretaris Mahdi ook de intentie van Suriname besproken om op korte termijn visumafschaffing voor Surinamers die naar de zogenoemde Schengenlanden willen afreizen. Wij rekenen op het begrip en ondersteuning van de Belgische regering voor dit voornemen en te zijner tijd zal hier verder over gesproken worden’” aldus minister Ramdin. Ondertussen zal de voorlichting met betrekking tot het reizen naar de Schengen-zone opgevoerd worden. Reizigers zullen nadrukkelijk geïnformeerd gaan worden over de terzake geldende regels ten aanzien van verblijf in de betreffende landen.  

Het tekenen van de MoU werd ondersteund door een Surinaamse delegatie die in Brussel was op uitnodiging van de Federale Overheidsdienst van België voor technische uitwisseling op het gebied van bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, arbeidsreglementering en arbeidsmigratie.  

De Surinaamse delegatie bestond uit Dina Westfa (ministerie van BIBIS), Nasiah Hassankhan (ministerie van Binnenlandse Zaken), Ingrid Kindooi en Krishnakoemar Binda (beiden van het ministerie van Justitie en Politie) en Mohamed Piroe (ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken). 

Suriname deelt een bijzondere band met België, vanwege de gedeelde taal en veel gemeenschappelijke culturele aspecten. Het doel is in de komende periode de betrekkingen aan te scherpen, met name op het gebied van de financiering van gemeenschapsprojecten en het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder een rechtshulpverdrag en een luchtvaartovereenkomst. 

Minister Ramdin was tevens vergezeld door gedelegeerd ambassadeur van Suriname in België Gilbêrt van Lierop, en de eerste en tweede secretaris van de Surinaamse ambassade in België Jo-Ann Buyne en Gwenny Gefferie. 

Overigens wordt over het bezoek van minister Ramdin niets vermeld op de Twitter-pagina van Sammy Madhi en ook niet op de website van diens ministerie en zijn persoonlijke website….

error: Kopiëren mag niet!