Instelling Ontwikkelingsfonds Agribusiness goedgekeurd

De instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness  (NOFA) is afgelopen vrijdag door de Nationale Assemblee goedgekeurd. Dit gebeurde met algemene (36) stemmen.

Het NOFA is een kredietfonds voor kleine- en middelgrote bedrijven in de agrarische sector. In het fonds zal de regering een bedrag van SRD 100 miljoen stoppen. Het biedt perspectieven voor de agrarische sector om de productie van voedsel te verbeteren en te verhogen.

“Niet zaligmakend”

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zei vrijdag in het parlement dat hoewel het fonds goede perspectieven biedt voor de ontwikkeling van de agrarische sector, het niet zaligmakend is. Er zullen nog meer randvoorwaarden geschapen moeten worden om de ontwikkeling van de sector te kunnen faciliteren. Hij noemde onder andere zaken zoals de waterhuishouding, produktie efficiëntie, verwerking en afzet, onderzoek,  begeleiding en voorlichting. Het instellen en waterschappen en produktieschappen zijn zaken die binnenkort ter hand zullen worden genomen. 

Goedkope kredieten

Uit het NOFA zullen “goedkope” kredieten aan agrariërs worden verstrekt. Het rentepercentage zal 5,5 % bedragen met een aflossingsperiode die afhankelijk is van het gewas of product. Het fonds zal een rechtspersoon zijn, met een bestuur en een fondsbeheerder. De beheerder zal een kredietinstelling zijn, die bij openbare inschrijving aangewezen zal worden. Het ministerie van LVV is belast met het vaststellen van nadere regels ter uitvoering van de wet NOFA.

(In Dagblad Suriname van maandag 14 maart een uitgebreid verslag van het agendapunt opzetten van het fonds in de Assemblee.)

error: Kopiëren mag niet!