374 personeelsleden Openbaar Groen en Afvalbeheer krijgen veiligheidsmaterialen

Investeren in de veiligheid van medewerkers, belast met veldwerkzaamheden, is te allen tijde het motto geweest van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), aldus het ministerie De vraag naar gepaste veiligheidsattributen is reeds jaren aan de orde geweest. Besloten is om duurzaam te investeren in de veiligheid van alle OW-ambtenaren. Derhalve zijn onlangs 375 medewerkers van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) voorzien van veiligheidsattributen. 

OW-minister Nurmohamed heeft opdracht gegeven een veiligheidsplan op te maken dat bedoeld is voor de medewerkers van het hele ministerie. Een concept van dit plan wordt binnenkort overhandigd aan de directieleden, waarin wordt meegenomen dat directieleden verplicht zijn een deel van hun budget te investeren in veiligheidsattributen voor hun medewerkers.

“Na 5 jaar moet niet weer gezegd worden dat onze mensen geen goede veiligheidsschoenen hebben om het veldwerk te doen”, gaf de OW-bewindsman te kennen. Ondanks de enorme schulden die het ministerie heeft is het gelukt de veiligheidsattributen aan te schaffen. Minister Nurmohamed vraagt zich daarom af waarom dit niet in de afgelopen jaren gerealiseerd kon worden.

Verder benadrukte de OW-bewindsman, dat niemand politiek moet spelen, eenieder is opgeroepen te werken voor het ministerie. “Binnen 2 jaar moet de achterstand van veiligheidsattributen zijn ingehaald.”

Openbaar Groen en Afvalbeheer heeft behoefte aan veiligheidsproducten voor minimaal 500 veldmedewerkers, teneinde het werk zo efficiënt- en veilig mogelijk uit kunnen voeren. 

Het veiligheidsaspect is opgenomen in het organogram onder de afdelingen Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) en Quality, Environmental, Health & Safety (QEHS) Management System dat ressorteert onder het directoraat Onderzoek en Dienstverlening. Deze zorgen ervoor dat veiligheid duurzaam verankerd wordt bij Openbare Werken.

De OW-bewindsman benadrukte ook, dat hij er niet is om een eenmalig een show te geven, maar dat de zaken die hij nu aan het realiseren is blijven bestaan voor de ambtenaren. “In dit kader is er ook geïnvesteerd in een trainingshandleiding voor het departement, waarin alle mogelijke trainingen zijn opgenomen die de OW-ambtenaren kunnen volgen. Recentelijk heeft een afdeling van directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer een training gevolgd over composteren. De bewaking volgt momenteel ook trainingen en zo zal door worden gewerkt aan de loopbaanontwikkeling van alle OW-medewerkers. OW bestaat al meer dan een eeuw, maar nooit is er dusdanig geïnvesteerd in de medewerkers. Met het nieuwe beleid van deze minister wordt dat nu eindelijk gerealiseerd”, aldus OW-minister Nurmohamed.

error: Kopiëren mag niet!