Weg Matta vraagt om dringende oplossing

Niet alleen de hoofdweg van Matta, ook de binnenweg is slecht in slechte staan,vertelt een bewoner. Rijden over bauxiet is anders dan rijden over asfalt. De vele kuilen zijn niet alleen slecht voor je voertuig, ook je rug gaat eraan, maakt een bewoonster duidelijk. Ze hopen dat er ook voor de binnenweg een oplossing komt, al zijn ze momenteel solidair met de bewoners die aandacht vragen voor de hoofdweg. “Want dat is echt te erg. En de kinderen zijn daarvan de dupe, omdat zij de school niet kunnen bezoeken.”

Het zijn overigens niet alleen schoolkinderen, ook burgers van het dorp die hun zaken in de stad moeten regelen zijn de dupe laat men weten.

Districtscommissaris van Para, Marlène Joden, heeft enkele weken terug met de ondernemers die verantwoordelijk zijn voor houttransporten over de weg vergaderd. “Vanaf mijn aantreden hebben de ondernemers de weg zelf onderhouden.” De districtscommissaris merkt op, dat het district Para niet is meegenomen in het budget van het ministerie van Openbare Werken. “Een besluit is genomen dat de ondernemers de weg samen zullen onderhouden als er sprake is van een rechtvaardige verdeling”, merkt de burgermoeder van Para op.

Voorheen zette men hun eigen machines en voertuigen in. Joden heeft voorgesteld om met een ondernemer te werken in plaats van dat meerdere mensen dagenlang met hun trucks en pocklines op de weg bezig zijn. “Ondertussen is een offerte van een ondernemer ontvangen. omdat de bij de vergadering aanwezige ondernemers zich in die oplossing konden vinden.” Joden maakt duidelijk dat de situatie ernstig is. “Nu reeds is er al een weggedeelte van 1 kilometer dat 1 meter onder water is, en het wordt slechter.”

Joden heeft er alle vertrouwen in dat de situatie van de weg verbeterd kan worden. “Want de weg wordt niet geasfalteerd, het is een eerste hulp.” Zij zegt dat deze ‘eerste hulp’ wordt uitgevoerd totdat Openbare Werken overneemt.

Behandeling

Volgens burgers in de omgeving zouden zij onheus op de weg worden aangesproken door truckgebruikers, omdat laatstgenoemden de weg onderhouden. De districtscommissaris geeft aan niet zelf ter plekke te zijn, waardoor deze zaken die mensen naar voren brengen niet kunnen worden bevestigd noch ontkend. “Maar, als dat het geval is dan is dat wel erg.” Joden roept daarom op om dergelijk gedrag achterwege te laten mocht daar sprake van zijn.  

RB  

error: Kopiëren mag niet!