Delegatie Nederlandse Rekenkamer bezoekt collega’s Rekenkamer Suriname

Tijdens een bezoek van een delegatie van de Algemene Rekenkamer van Nederland aan de Rekenkamer van Suriname op 8, 9, 10 en 11 maart, zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders, zoals de Nationale Assemblee, het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).

Thema’s die aan bod kwamen waren rollen en verantwoordelijkheden binnen de begrotings- en verantwoordingscyclus, prioriteiten voor versterking van de openbare financiën en de onafhankelijke rol van Rekenkamers. 

Met alle drie betrokenen zijn concrete vervolgafspraken gemaakt met de Rekenkamer van Suriname. Daarnaast is een meerjarige samenwerking tussen de Rekenkamers verkend, te financieren uit het Makandra-programma. Het Makandra programma van de regering van Nederland heeft als doel institutionele samenwerking tussen Suriname en Nederland te bevorderen.

Het doel van de nauwere samenwerking met de Algemene Rekenkamer van Nederland is om de Rekenkamer van Suriname te ondersteunen in haar streven naar kwalitatief impactvolle auditrapporten en ook om de onafhankelijkheid van het instituut beter tot uitdrukking te brengen. 

De inzet van beide Rekenkamers is erop gericht om dit jaar de samenwerking verder te concretiseren. Hiermee willen zij de transparantie en verantwoording over de openbare financiën versterken

error: Kopiëren mag niet!