“Ik wil mijn BaZo-kaart niet kwijt”

Het is al een geruime tijd zo, dat de kwestie van de basiszorgverzekering speelt. Mensen moeten er zelf voor zorgen dat ze hun ziektekostenverzekering regelen. “Ik bel mijn arts voor een brief en hij zegt mij ik kan mijn beroepsgeheim niet elke keer kwijt. Dit is uw privacy die u aan mij toevertrouwt”, zegt mevrouw Marie (63 jaar). “Ik ben radeloos”, zegt ze droevig.

“Ik ben ziek en ik moet geholpen worden”, voegt ze toe. “Ik ben al jarenlang patiënt die gebruikt maakt van een basiszorgverzekering. Komen mijn gegevens niet voor in het bestand? Ik begrijp niet hoe de regering zo te werk gaat”, zegt zij gefrustreerd

Dagblad Suriname heeft een kort gesprek met een arts die aangeeft, dat het eigenlijk beroepsgeheim is, maar in het kader van het vooronderzoek vindt hij het persoonlijk geen issue om zijn patiënt met zijn of haar toestemming, gewoon een brief voor te schrijven.

Hij is de mening toegedaan, dat er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, wel een degelijke bescherming moet komen die de privacy van de burgers verder zal garanderen.

“Nadat ik je informatie heb verstrekt dan ben ik niet meer verantwoordelijk voor het schenden van je privacy”, zegt hij kort. Als er artsen zijn die geen informatie vrij willen geven dan dient het ministerie contact met ze op te nemen, aldus de arts. “Laten de patiënten voor alle zekerheid dan het ministerie vragen om zelf contact op te nemen, dan denk ik dat de samenleving geholpen zal zijn”, zegt hij tenslotte.

GW 

error: Kopiëren mag niet!