De NDP-inlichtingendienst

Binnen en buiten de NDP wordt aangenomen dat NDP-leider Bouterse de best geïnformeerde persoon is over Suriname. “Er gebeurt niets in het land, dat ik niet te horen krijg”, hebben wij NDP-leider Bouterse meerdere keren horen beweren op het politiek podium. “Mijn inlichtingendienst werkt schitterend. Alles komt mij ter ore, niets blijft verborgen” en niemand die hem tegenspreekt.

Spionage

Tijdens bijeenkomsten van politieke partijen en andere organisaties wordt er rekening gehouden met infiltranten. Vooral de NDP wordt van spionage verdacht. Hoe is de partij aan deze reputatie gekomen? 

Heksenjacht

Navorsen bracht aan het licht: “Vanaf de eerste dag van de revolutie werden de couplegers omringd door informanten die de oude politiek aanklaagden, zaken onthulden die in hun optiek niet door de beugel konden. Het werd een heksenjacht. Politiek getinte aanklachten waren legio. Meerdere onschuldigen werden door het slijk gehaald. Er werd een bijzonder gerechtshof ingesteld.”

Oog en oor van het militair gezag

“De militaire dictatuur kwam opdagen met volks comité en volksmilitie. Instrumenten die als het oog en oor van het militair gezag onder de bevolking dienden. Alle vormen van censuur werden streng toegepast. Er werd gecontroleerd op revolutie zuiverheid.”

De mol

“Er werd geen onvertogen woord van de revolutie getolereerd. De mol, de verklikker, was aan het werk, op feestjes, binnenskamers, kortom alom vertegenwoordigd en gevreesd. Deze konkelmethode gepaard gaande met slijmen, werd de grondslag van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de revolutie met een uitstraling naar de nationale diensten. Het NDP-regiem heeft bij het consolideren van haar macht altijd gerekend op en geïnvesteerd in veiligheidsinstellingen. De lijnen van de partij naar deze informatiebronnen bestaan nog.”

NDP-marionetten

“Er wordt geen geheim van gemaakt, dat in de loop van de tijd de ambtenarij een NDP-bolwerk is geworden. Overal werden op alle sleutelposten NDP-marionetten geplaatst die de aanhang onder landsdienaren heeft bevorderd. Het zijn slapende NDP-cellen. Het is daarom niet vreemd, dat de partij van minuut op de hoogte is van wat er gebeurt op de ministeries. Een betere inlichtingendienst kan je niet wensen.”

Bemensing 

“De communicatie-, informatie- en inlichtingendienst van de NDP is de best bemenste en uitgeruste mediadienst in het land. Het communicatievermogen de NDP-propagandamachine heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het op de troon plaatsen en handhaven van Bouterse.”

Mediasterk 

“De informatiestroom vanuit de achterban naar het bestuur mag er zijn. Massabijeenkomsten hebben ook hun nut. Maar De communicatie vindt in toenemende mate plaats via de media. Wij zijn media sterk, staan 1×24 uur, zeven dagen in de week via traditionele- en social media interactief in verbinding met de achterban en de rest van de samenleving. Zo blijven wij ons niet alleen op de hoogte van wat er speelt in de samenleving, maar kunnen het proces van bevrijding en vernieuwing propageren en aanwakkeren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!