Teveel bureaucratie werkt stagnerend op “financial inclusion”

President Chandrikapersad Santokhi meent dat teveel bureaucratie stagnerend werkt op de financial inclusion die de regering nastreeft. In het SRS radioprogramma “Bel, tak’ nanga den tiri man” maandagavond toonde de president zich niet tevreden over het feit, dat het allemaal te lang duurt.

Financial inclusion is een doelstelling van het Herstelplan. Het is bedoeld om elke burgers van een basisbankrekening te voorzien. Daarmee krijgt ze toegang tot bancaire diensten. In het kader van subjectsubsidie is het voor de regering van groot belang dat rechthebbenden over een basisbankrekening beschikken. De financiële steun wordt dan op hun bankrekening overgemaakt. De regering is al langer dan een jaar bezig met het vraagstuk van financial inclusion. Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting is met de uitvoering belast.

President Santokhi suggereerde, dat indien de bureaucratie een obstakel is, de regering met een wetsvoorstel basis bankrekening zal komen.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft onlangs bij monde van Hakrinbank CEO Rafiek Shearadjpanday, aangegeven dat financial inclusion een belangrijke doelstelling is van de banken. De banken hebben volgens hem op dit stuk niet stil gezeten. De banken hebben volgens hem ondertussen veel geïnvesteerd om het systeem in gereedheid te brengen, waardoor de digitale toegankelijkheid voor burgers steeds beter en uitgebreid kan worden.

De Bankiersvereniging onderkent het ongerief van lange wachttijden om een bankrekening te openen. Dit heeft volgens Sheoradjpanday te maken met het spanningsveld die er bestaat tussen bonafide en minder bonafide klanten. De banken zijn gehouden aan internationale regelgeving die bedoeld zijn om het financieel systeem integer te houden. Er is op dit stuk geen ruimte voor eigen lokale Surinaamse regels. Het neemt inderdaad enige tijd in beslag om bij aanvragen voor een bankrekening de goede risico’s te kunnen onderscheiden van de slechte risico’s.    

SS  

error: Kopiëren mag niet!