Voedselproductie tijdens crisis: “Grow local, eat local”

De productie van graan staat met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onder druk. Beide landen zijn samen goed voor 30 procent van de wereldwijde export van graan. Dit liet Julio Bhikharie, CEO van NV de Molen, eerder al weten. De vraag van burgers in Suriname is dan ook wat wij als land kunnen doen om sneller de voedselproductie op te voeren voor lokale consumptie. 

Broodvrucht

Levensmiddelen technoloog, Reinier Taus en coördinator van de Eastern Caribbean Trading Agriculture Development Organization Suriname (ECTAD), ziet de huidige situatie als een uitdaging, maar ook als een gelegenheid om andere voedselproducten te verwerken. Een daarvan is broodvrucht, dat ook tot meel kan worden verwerkt.

Taus haalde eerder al 2.500 planten die op verschillende locaties zijn uitgezet, waaronder op het landbouwproefstation te Tijgerkreek van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Taus zegt dat de door hem geïmporteerde planten een laag groeiende variëteit zijn. De bomen worden niet hoog. Dit verschilt met de bomen die wij kennen, die normaal hoog worden. Het voordeel is dat de vruchten gemakkelijk geplukt kunnen worden en daardoor niet verloren gaan.

“Broodvrucht is een goede vervanger voor tarwe”, merkt de levensmiddelentechnoloog op. Het product kan ook als ontbijt worden gegeten en daarmee ook gelden als een vervanger van brood. Over dit project heeft Taus ook gesproken met de minister van LVV, die heeft laten weten dat dit project van de grond moet komen. Hij laat weten dat minister Sewdien hiermee aan de slag wil. “De minister is voorstander van broodvruchtmeel.” Momenteel wordt er een inventarisatie gemaakt van de 2.500 bomen. Taus: “Wat nu moet gebeuren is dat er in versneld tempo moet worden gewerkt aan een op te zetten fabriek.” 

Hij merkt op dat Suriname naast de laag groeiende bomen ook nog steeds beschikt over de bekende hogere bomen die ook in beeld gebracht moeten worden.

ECTAD is ook bezig met het cassave platform dat door SAMAP ( Suriname Agriculture Market Access Project) is geïnitieerd. Cassave is een andere vervanger die Taus noemt om de klappen die kunnen worden verwacht door tarwetekorten op te vangen. Hij noemt de verschillende producten die van cassave gemaakt kunnen worden, waaronder cassavemeel en cassavebrood.

Cassave kent in Suriname nog wel een bittere nasmaak. “Indertijd waren de boeren de dupe geworden van de niet effectieve en niet efficiënte werkwijze waardoor de vorige pogingen niet succesvol waren.” Taus herinnert zich nog dat verschillende boeren gedemotiveerd waren. “Grote aanplanten waren verrot.” Het was voor Taus niet eenvoudig om opnieuw gesprekken aan te gaan met de gedupeerde ECTAD-boeren. Hij heeft de boeren echter op het verschil gewezen. “Er is nu een internationale organisatie die achter dit platform staat en dat er financiën beschikbaar zijn.” 

Een derde product waarop Taus wijst is de zoete aardappel, waarvoor hij eerder al het land was ingetrokken om de bewustwording hiervoor te vergroten voor een intensievere teelt. Samenvattend kan ter afsluiting gesteld worden dat de crisis mogelijkheden biedt om via nieuwe producten te blijven voorzien in de behoefte naar voedsel. Taus besluit met de slogan “grow local, eat local” om het land een boost te geven.

RB  

error: Kopiëren mag niet!