NDP-partijamnestie

Het staat buiten kijf, dat er tijdens het paars bewind veel is misgegaan. Er wordt van alle kanten aan correctie gedaan. De NDP is aan heroriëntatie toe. “De partij wil gezuiverd worden van in eigen belang handelende, nietsontziende figuren die de politieke organisatie in diskrediet brengen, maar weet zich geen raad, hoe ermee om te gaan”, wordt er binnen de NDP gefluisterd.

Fouten erkennen

“Van het NDP-bestuur wordt inspanning verwacht bij het wegwerken van interne defecten. Erkennen, dat er veel en ernstige fouten zijn gemaakt zal voor iedereen een opluchting zijn. Wat moet er gebeuren met personen die over de schreef zijn gegaan? Welke maatregelen moeten er tegen deze partijgenoten getroffen worden? Moeten er personen berispt, geschorst of, uit de partij gezet worden?”

Campagneleiders

“Met bestuursverkiezingen kom je niet van ze af, want zij hebben zich stevig genesteld als campagneleiders. De verantwoordelijken voor wat er verkeerd is gegaan bekleden hoge functies en/of hebben invloed op het NDP-beleid. Zij hebben de NDP in hun zak. Zij kunnen maken breken.”

Verontschuldiging blijft uit

“Deze kleine maar invloedrijke groep is voorstander van zand erover. Daar hoort verontschuldiging aanbieden niet bij. Er zou een NDP- partijamnestie afgekondigd kunnen worden. Een partij gerechtshof of waarheidscommissie instellen hoeft niet. De algemene kwijtschelding van verantwoordelijkheid en straf kan zonder vorm van proces administratief uitgevoerd worden”, aldus NDP-sarcasme. 

HD

error: Kopiëren mag niet!