Leerlingen dienen de nodige begeleiding te krijgen bij lezen

Op 4 maart was het Nationale Voorleesdag. Ook het NKC Instituut vindt lezen en voorlezen heel erg belangrijk. Marion Vijgeboom verzorgt leesbegeleiding op het NKC en zegt het volgende aan Dagblad Suriname: “Lezen  is in het algemeen heel belangrijk, omdat het de sleutel is voor het succes van de lessen vanaf de basisschool. Het is van belang dat leerlingen ook de nodige begeleiding krijgen. Als begeleidster vind ik het belangrijk dat de leesvaardigheid  van de leerlingen wordt bevorderd.”

De algemeen directrice van het NKC, Nancy Nathoenie, vindt lezen heel belangrijk. “Door te lezen bereik je meer, want lezen is weten.” Nathoenie is erg tevreden met de aanpak van leesbegeleiding. “Behalve dat de begeleidster heel goed met de kinderen bezig is qua verschillende leestoetsen, evalueert ze regelmatig met de leiding en leerkracht. Hierdoor leren we om het werk op adaptief onderwijs veel beter te kunnen doen”, zegt Nathoenie.

Vijgeboom vertelt dat de kinderen in verschillende fasen worden getest, zoals het benoemen en schrijven van klanken, het opdelen van een woord in losse klanken of klankgroepen, het samenvoegen van losse klanken of klankgroepen tot een woord en als laatst de leesaanpak. Met leesaanpak wordt bedoeld, dat de leerlingen uit hun leesboek gaan lezen. 

“Aan de hand van het resultaat heb ik een beeld waarin het kind zwak is. Daarna wordt er handelingsplan voor elk leerling met gepaste interventies opgesteld.” De begeleiding vindt drie keren per week plaats.

SK

error: Kopiëren mag niet!