“Sterke leerkrachten maken sterke scholen”

Een nieuwe groep aanstaande zorgcoördinatoren is op 1 maart op VOJ-niveau gestart met de sessies Gendersensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen. Dit wordt door het CeNaSu (Centrum voor Nascholing in Suriname) in samenwerking met BVOJ (Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren) uitgevoerd.

Jenny Boerleider, trainer GPAG (Gendersensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen) en Yolanda Stella, de trekker voor het zorgcoördinatoren traject, gaan in reactie tegenover Dagblad Suriname in op de gestelde vragen over dit onderwerp

Inhoud en doel van de sessies

Boerleider zegt, dat er drie sessies zijn die in principe bestemd zijn voor het schoolteam (schoolleider en de leerkrachten). “In dit geval bieden we de sessies vast aan zorgcoördinatoren binnen de VOJ-scholen. De sessies zijn Omgaan met gedrag, Gender en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag.” 

“Elke sessie heeft specifieke informatie gebaseerd op gedragsproblemen op scholen”, geeft Boerleider aan. Met gedragsproblemen wordt bedoeld; ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind/leerling zelf storend zijn. Zij legt dus uit dat er niet gesproken wordt over “lastige kinderen”, maar over “kinderen met een lastig gedrag.” Aan gedragsproblemen kan er gewerkt worden, zegt Boerleider. “Vandaar dat de training van belang is voor onderwijsgevenden, zodat ze de tools meekrijgen van de verschillende typen probleemgedrag en leren hoe daarmee om te gaan. Dit is tevens het doel van de training.”

Tijdens sessie 2 zullen de onderwijsgevenden inzicht krijgen in hoe gender gedrag beïnvloed, zowel individueel gedrag, de interactie tussen leerlingen onderling, binnen het schoolteam en de interactie tussen leerkracht en leerlingen in de klas. “Bij gender gaat het om aangeleerde gedragingen en rollen van mannen en vrouwen.”

Bij sessie 3 gaat het om een methode van het sensoa vlaggensysteem. Het doel van het vlaggensysteem is om “gedrag in te kunnen schatten (op een zo objectief mogelijke manier), in gesprek gaan met jongeren over hun gedrag en gepast reageren op het gedrag van jongeren.”

Hoe verloopt het momenteel met de opleiding voor zorgcoördinatoren?

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om omstreeks april de trainingen voor zorgcoördinatoren te herstarten. Het trainingsmateriaal is reeds gereviseerd. Het minOWC voert dit uit in samenwerking met Unicef. CeNaSu heeft  reeds scholen en gebieden in kaart gebracht voor de opleiding. Dit zegt Yolanda Stella.

“Het bijzondere aan de aanstaande opleiding is, dat niet alleen zorgcoördinatoren van basisscholen worden getraind, maar ook van de MULO en LBO-scholen. Dit vanuit het beroepsprofiel van zorgcoördinator.”

In de aanstaande opleidingen zal niet alleen aandacht besteed worden aan de leerkrachten, maar ook aan de schoolleiders en directeuren, zegt Stella. “Wij zijn immers allemaal verantwoordelijk voor de zorg van het kind in het Surinaams onderwijs.”

Wat is de taak van een zorgcoördinator?

Volgens Stella is de taak van de zorgcoördinator, het versterken van de leerkracht in het pedagogisch-didactisch handelen. Daardoor zal de leerkracht dus in staat zijn in te spelen op de hulpvraag van elke leerling. “Sterke leerkrachten maken sterke scholen”, aldus Stella.

SK

error: Kopiëren mag niet!