Onaangename gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor Suriname

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne was onderwerp van gesprek. Uit de reacties kan geput worden, dat deze wereld aangelegenheid de Surinaamse samenleving slechts oppervlakkig bezighoudt. “De consequenties, onaangename gevolgen in de nabije en verre toekomst worden niet nagegaan en voorzien.”

Kortzichtig 

“Het wapengekletter in Europa wordt op z’n beloop gelaten. De oorlog ligt veraf van de Surinaamse belevingswereld. In beslag genomen door schijnbaar onoverkoombare eigen nationale problemen en noden wordt Suriname kortzichtiger dan het al was.”

Voedsel- en brandstofprijzen 

“Het economisch faillissement, het IMF- en andere bijtende maatregelen doen het land pijn. Het wereld transportwezen bevindt zich in een storm. Brandstof-, voedsel- en andere prijzen schieten wereldwijd uit het dak. De situatie verslechterd met de dag en heeft gigantische gevolgen voor Suriname.”

Huivering

“Gezien het ernstig wapengeweld huivert de wereld bij de gedachte aan uitbreiding van de vijandigheden, die naar menigeen vreest zou kunnen uitmonden in een Derde Wereldoorlog. Zover is het nog niet. Maar alles wat zou kunnen gebeuren vindt wel eens een keertje plaats.”

Importeconomie

“Suriname drijft voor bijna 100% op een importeconomie. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou, zoals tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, de aanvoer van goederen uit Europa en elders kunnen afsnijden.” 

Op eigen benen staan

 “Vermeldenswaard is, dat Suriname zich gezien de omstandigheden van toen aardig heeft weten te redden. De klein landbouw, ambachten en vrije beroepen leefden op. Suriname leerde noodgedwongen op eigen benen te staan. Er werden geschenkpakketten, onder andere inhoudende: handgemaakte kleding tegen het koude weer, verstuurd naar het door oorlog zwaar getroffen Nederland. (Het waren geen tweedehands spullen).”

Dankbaar Nederland

“Nederland beantwoordde de goedertierenheid met het ‘Dankbaarheidsmonument’ op het Sivaplein waarvan de inscriptie luidt: ‘Nederland gedenkt dankbaar de hulp tijdens de oorlog 1940-1945 en daarna door Suriname uit gevoel van saamhorigheid.”

Srefidensi

Het zelfredzaamheid bewustzijn nam toe. De Baas in Eigen Huis beleving verankerde zich groeide uit tot Srefidensi, een verworvenheid die Suriname tot nu toe niet heeft weten te verzilveren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!