Werken achter een beeldscherm verhoogt risico op gezondheidsproblemen

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft onlangs een arbeidstip gedeeld: “Werken achter een beeldscherm gaat gepaard met zittend werk wat het risico op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten verhoogt.” (zie onderaan) De redactie van Dagblad Suriname heeft naar aanleiding hiervan enkele vragen gesteld aan het ministerie van AW&J. 

Het ministerie geeft ten eerste aan, dat ‘beeldschermarbeid’ opgenomen is als een van de nieuwe veiligheidsbesluiten in het wetsontwerp ‘Arbeidsomstandighedenwet 2019’. De bedoelde wet zal de oude Veiligheidswet van 1947 vervangen. Het ontwerp is in april 2019 aangeboden door de president aan De Nationale Assemblee, DNA, voor behandeling en goedkeuring. Volgens het ministerie is het is niet bekend wanneer deze wet op de agenda wordt gebracht door DNA. 

Klachten bij werken achter een beeldscherm

Vooruitlopend op goedkeuring van deze wet maakt het ministerie van AW&J met de arbeidstips de beroepsbevolking alvast bewust van de gevolgen van onder andere beeldschermarbeid. Aan het ministerie werd gevraagd welke klachten werken achter een beeldscherm nog met zich mee zou kunnen brengen.

Ministerie AW&J: “Beeldschermwerk is niet meer weg te denken van de werkvloer. Werken met computers kent veel voordelen, maar werknemers kunnen ook gezondheidsklachten krijgen bij het verrichten van te veel beeldschermwerk of bij een verkeerde werkhouding achter het beeldscherm. Klachten kunnen zijn: pijn aan de vingers en armen, pijn aan nek en schouders en pijn aan de ogen. Deze klachten staan ook bekend als RSI (repetitive strain injury).”

Hoe lang achter een beeldscherm zitten?

“In de wetgeving in onze regio en in Nederland bijvoorbeeld wordt over het algemeen voorgeschreven dat een werknemer niet langer dan maximaal 6 uur per werkdag achter het beeldscherm zit. Daarbij geldt als extra voorwaarde, dat er hooguit twee uur achtereen achter het beeldscherm gewerkt mag worden, onderbroken door “pauzes” van tenminste 10 minuten. Het ligt voor de hand dat in Suriname deze richtlijnen gehanteerd zullen worden bij het ontwikkelen van het nieuw Veiligheidsbesluit gericht op ‘Beeldschermarbeid’ als onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet 2019.”

Het ministerie van AW&J geeft tot slot aan, niet te weten hoeveel mensen in Suriname achter een beeldscherm werken.

SK

error: Kopiëren mag niet!