Remie Tarnadie: “Betere controle en begeleiding bij agrarische kredieten”

Het Assembleelid Remie Tarnadie (NDP/Coronie) vindt dat bij het verstrekken van kredieten aan de agrarische sector er sprake moet zijn van een betere veldcontrole en begeleiding. In het verleden was er reeds sprake van kredietfaciliteiten voor de agrarische ontwikkeling, maar die hebben hun doelen gemist door mismanagement. Het grootste deel van het uitgezette gelden zijn verdampt.

Tarnadie sprak dinsdag in het parlement tijdens de behandeling van het wetsontwerp betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). De NOFA is een kredietfonds bedoeld voor agrarische ondernemingen om de productie ter hand te nemen. De Regering is voornemens om in eerste aanleg een bedrag van SRD 50 miljoen in het fonds te stoppen.

Oneigenlijke aanwending leningen 

In 2007 was er sprake van het Agrarisch Kredietfonds (AKF). Door wanbeleid zijn gestelde doelen toen slechts deels gerealiseerd. Tarnadie zegt, dat hij nog steeds uitkijkt naar het evaluatierapport. In een eerdere periode van 2000-2005 was er ook een andere kredietfaciliteit voor de agrarische sector, met name de rijstsector. Een bedrag van ruim SRD 5 miljard  werd aan boeren als kredieten verstrekt tegen een rente van 5 %. Volgens Tarnadie is tot op heden geen cent terugbetaald.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij was met de uitvoering ervan belast. Gelden werden uitgeleend zonder enige verificatie en veldcontrole. Het overleggen van een perceelkaart was al voldoende. Behandeling van aanvragen voor kredieten gebeurde door bureaucraten vanuit een airco-kamer. Door wanbeleid en gebrek aan controle zijn zaken behoorlijk misgelopen. Het geleende geld werd oneigenlijk gebruik aan onder ander de aanschaf van luxe goederen. Het Assembleelid wees erop dat met de ervaringen uit het verleden de aanpak en de inrichting van de in te stellen NOFA veel beter en anders moeten. Er moeten betere garanties worden ingebouwd dat gelden die worden uitgezet daadwerkelijk voor het doel worden aangewend waarvoor ze zijn verstrekt.

Het bedrag van SRD 50 miljoen die de regering in het Nationaal Ontwikkelingsfond voor Agribusiness wil stoppen vindt Tarnadie bij lange na niet voldoende. Dit bedrag is volgens hem nauwelijks voldoende om de zwamp waterkerende dam in zijn district te herstellen.

SS

error: Kopiëren mag niet!