Rafiek Sheorajpanday: “Banken worstelen ook met gevolgen crisis”

De banken in Suriname zijn evenals de rest van de samenleving ook het slachtoffer van de diepe financieel-economische crisis in het land. Deze crisis heeft haar oorsprong in de ontsporing van de overheidsfinanciën gekenmerkt door enorme begrotingstekorten, grote staatsschulden met als gevolg devaluaties. Daarbovenop komen nog de gevolgen van de Covid-pandemie.

De solvabiliteit van de banken is erg onder druk komen te staan, en hierdoor is ze ook minder in staat risico’s op te vangen. Ze worstelen nog steeds om de gevolgen crisis te boven te komen. Het is absoluut niet zo, dat de banken woekerwinsten maken. Dit zegt Rafiek Sheorajpanday, bestuurslid van de Surinaamse Bankiersvereniging, tevens CEO van de Hakrinbank. 

Hij sprak dinsdagavond tijdens een televisie discussieprogramma van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Thema van het discussieprogramma was “de ontwikkelingen binnen de bankensector”. Sheorajpanday ging in op de vele kritische geluiden vanuit de samenleving over de dienstverlening van de banken, de kosten die ze daarvoor in rekening brengen en de kwestie van toegankelijkheid van burgers tot bancaire diensten.

Hoge investeringskosten

Met betrekking tot de kosten die de banken klanten in rekening brengen voor de verschillende diensten zegt de bankdirecteur dat de kosten van de investeringen die de banken maken om de diensten aan het publiek te kunnen aanbieden niet goedkoop zijn. De banken hebben hun vaste kosten, investeringskosten in het IT systeem, risicokosten en nog andere kosten. Dat de samenleving deze kosten als “hoog” ervaren, nemen de banken als valide argument mee in haar streven om de kosten van banken zoveel mogelijk te drukken. Hiertoe zijn stappen ondernomen door bijvoorbeeld meer onderlinge samenwerking bij het aanbieden van diensten. De kleinschaligheid in Suriname speelt ook een belangrijke rol in de uiteindelijke kosten. Volgens Sheoradjpanday onderkent de Bankiersvereniging dat er meer inzicht aan het publiek dient te worden gegeven over bepaalde kosten en de opbouw ervan. Hierdoor zou er wellicht meer begrip kunnen ontstaan bij het publiek.

Financial inclusion hoge prioriteit

Over de veelbesproken financial inclusion benadrukt hij, dat de Bankiersvereniging dit als een belangrijke doelstelling heeft. Dit dient echter in partnerschap met de overheid te gebeuren. Op dit stuk is er niet stil gezeten. De regering, de banken en de directie van B-nets (de operator van ATM-machines) zijn hierover in overleg. De banken hebben ondertussen veel geïnvesteerd om het systeem in gereedheid te brengen, waardoor de digitale toegankelijkheid voor burgers steeds beter en uitgebreid kan worden.

De Bankiersvereniging onderkent het ongerief van lange wachttijden om een bankrekening te openen. Dit heeft volgens Sheoradjpanday te maken met het spanningsveld dat er bestaat tussen bonafide en minder bonafide klanten. De banken zijn gehouden aan internationale regelgeving die bedoeld is om het financieel systeem integer te houden. Er is op dit stuk geen ruimte voor eigen lokale Surinaamse regels. Het neemt inderdaad enige tijd in beslag om bij aanvragen voor een bankrekening de goede risico’s te kunnen onderscheiden van de slechte risico’s.

Sheoradjpanday zegt, dat de banken in Suriname terdege bewust zijn van de rol die ze te vervullen hebben in het financieel-economisch gebeuren in het land. Met het geld die de samenleving haar heeft toevertrouwd gaan de banken erg zorgvuldig mee om. Zaken die in het recent verleden hebben plaatsgevonden waarbij onzorgvuldig is omgesprongen met dit vertrouwen mag volgens Sheoradjpanday zich nooit meer herhalen. De banken werken er hard aan om de dienstverlening beter te doen aansluiten op de aspiraties en de verwachtingen van de samenleving. Er worden hiertoe stappen gezet, maar het is helaas ook zo dat de resultaten pas na enige tijd neergezet zullen zijn.

SS  

error: Kopiëren mag niet!