Zogenaamde werkende ambtenaren en OG

Niet elke verandering hoeft een verbetering te verbeteren. Niet alles wat een krabita-anu en nak-panja regering doet, hoeft slecht te zijn. We hebben het dan over de ophaal van vuil. Iets dat in Suriname toch heeft gefunctioneerd en een gevoel gaf dat we in een geordende moderne samenleving leven, was de vuilophaal. Heel gedisciplineerd, op vaste dagen en op dezelfde tijdstippen werd het vuil tot voor kort opgehaald. Het werd gedaan door mensen die zich uitsluitend focusten op hun werk, zonder lawaai en overlast en zonder voor opstoppingen te zorgen in het verkeer. Er zijn weinig tot geen klachten geweest wat betreft de vuilophaal, het is een van de weinige zaken die in Suriname consistent heeft gewerkt. Opeens komt Openbaar Groen met een maatregel om de vuilophaal te verschuiven van de avond naar de dag. Burgers reageren al geïrriteerd, omdat deze activiteit de files in verschillende wijken alleen maar erger zal maken. De vuilophaal geschiedt met brede vuilophaalwagens en die zullen steevast zorgen voor verkeersoponthoud. Er zal gescholden worden op de vuilophalers en die zullen dan terug reageren. Er zullen spanningen en gevechten ontstaan en dan zal alles straks on hold worden gezet. Er is waarschijnlijk een nieuwe wind gaan waaien bij Openbaar Groen, maar het is een tornado die veel wat goed is, kapot zal maken. We hebben in het verleden gehad, spanningen en ruzie tussen buurtbewoners en vuilophalers. Openbaar Groen moet deze maatregel terugdraaien. Er zijn al berichten dat mensen overdag hun vuil niet gewoon aan de straatkant kunnen zetten, maar moeten wachten op de vuilniswagen totdat die langskomt.   

Maar nu we met Openbaar Groen bezig zijn, het volgende. Dit directoraat valt onder Openbare Werken en is altijd een gelegenheid geweest voor werkverschaffing. Per juni 2020 had het directoraat Openbaar Groen maar liefst 2.266 ambtenaren in dienst. Dat is groter dan sommige ministeries bij elkaar. Het grootste gedeelte (2179) oftewel 96% bestaat uit lager kader. Dat zijn dus mensen die flink de handen uit de mouwen moeten steken en zeker moeten zorgen dat Suriname er geordend en netjes uitziet. Maar het is allemaal triest voor woorden. De werkzaamheden van Openbaar Groen houden in het verbeteren en gezond houden van de leef- en woonomstandigheden in Suriname. Een onderdeel van dit beleid van het directoraat is het milieubeleid. Tot de beleidsdoelen van dit directoraat behoort de aanleg en het onderhouden van parken, plantsoenen en groenvoorziening. Maar ook, het onderhouden van overheidsterreinen. Ook dient men zich bezig te houden met ten minste het toezicht op het ophalen van dichtbegroeide lozingen, het opruimen van illegale vuilstortplaatsen en het ophalen van groot vuil. Verder houden de taken in het maaien van parken en pleinen, alsmede bermen en talud van secundaire en tertiaire trenzen. Ook behoren tot de taken stadsverfraaiingsprojecten en groenvoorziening en boomzorg. U raadt het alm het is allemaal triest gesteld met deze werkzaamheden. Er is recent op social media een foto geplaatst van een activiteit waar 4 mannen staan te kijken als ‘opzichters’ hoe 2 mannen zogenaamd aan het werken zijn. Allemaal hadden ze rugtas op hun rug, dat is een mooie mode in Suriname. In ons land is er een wens van ongeschoold politiek kader om het te maken bij lanti na verkiezingswinst. Men moet dan met een onvoltooide glo benoemd worden door de partij tot ‘opzichter’. Dat is werk waar je niet hoeft te zweten, want dat heen men al genoeg gedaan tijdens de verkiezingen. Het werk zal bestaan uit het rijden in een dienstauto en staan kijken, (met de rugtas op de rug), hoe anderen doen alsof ze werken. En men moet ook een dienstauto krijgen om daarmee zogenaamd te werken. Opvallend is dat steeds wanneer medewerkers va Openbaar Groen ergens bezig zijn op of langs de openbare weg, men erg bewust is van het langs gaande verkeer. En kijkt dan verlegen en schuchter en het lijkt dan alsof men hoopt niet ontdekt te worden bij het doen van iets oneerbaars. Dat oneerbaars is namelijk het lage werk van het schoonmaken van bermen en trenzen, het vegen van trottoirs en het onderhouden van de bermen. Velen zetten zogenaamd ter beveiliging een gezichtsbedekking op, zodat men niet gemakkelijk herkend wordt. Ook probeert men heel hard te voorkomen dat men bezweet zichtbaar is voor het publiek. En door openlijke te doen alsof men werkt, laat men toch merken dat men het zo slecht niet heeft; men wordt betaald door zogenaamd te werken. We besteden aandacht hieraan en we proberen een verklaring te zoeken, omdat de wegen van Suriname en de rotonden heel vies eruit zien, met heel veel zand. Sinds deze regering is aangetreden zijn de bermen zwaar begroeid en hoogwied hangt naar de straat. Een andere mode nu is om alleen halve bermen te maaien. De andere helft aan de trenskant wordt precies zo gelaten. Suriname staat er heel vies en verlaten bij en ook nadat medewerkers met harken en bezems urenlang hebben gewerkt. Er vindt geen controle en beoordeling plaats van het werk dat door de 2.179 lager kader wordt verricht. Ook het onderhoud van trottoirs laat te wensen over. Groenvoorziening vindt helemaal niet plaats en wat we eerder zien is het ontgroenen van het urbane gebiedsdeel. Al met al kan het niet anders dat Openbaar Groen dan dat dit overheidsonderdeel tot de meest wanpresterende en onproductieve overheidsafdelingen behoort. Maar typerend wat er nu aan de hand is op OW is het aangezicht van het ministerie. Voor het ministerie dat moet zorgen voor ontwatering staat het nu bij regentijd onder water. Even verderop bij CBB zitten auto’s vast op het vernietigde tussenberm. Voor OW is de berm veranderd in een trens met water. De shift van bemoeien met ambtenaren hun aanstelling naar het echte werk moet op dit ministerie na 2 jaar nog plaatsvinden. De tijd van de heksenjacht had allang voorbij moeten zijn.   

error: Kopiëren mag niet!