Misbruik Bazo-systeem de kop indrukken

Er is in De Nationale Assemblee scherpe kritiek geuit over het misbruiken van de Bazo-kaarten voor politieke doeleinden. De Bazo-zorg is bij wet in 2014 ingevoerd. Het is een regeling die aangeeft dat iedereen in Suriname een ziektezorgregeling moet hebben. Mensen zijn verplicht het zelf te regelen. Als mensen werken moet de werkgever het in orde maken. Daarvoor kan hij een bijdrage vragen van de werknemer die niet meer dient te zijn dan 50% van de te betalen premie.

De wet geeft aan dat degenen die niet in staat zijn een basiszorgverzekering te sluiten, voor hen de regering de premie zal betalen. Deze personen kregen vroeger de zogenaamde on- en minvermogend kaarten.

Het is algemeen bekend dat met deze kaarten ook door recent de PL politiek werd gespeeld. Er waren tussenpersonen, exponenten en handlangers van de partij, die het tot hun werk hadden gemaakt om mensen tot aan huis te bedienen. Het maakte niet uit of men in staat was de verzekering zelf te sluiten of niet. Het maakte niet uit wat men verdiende. Mensen die vermogend en onvermogend waren, werden bediend. En bijna iedereen in de informele sector, soms met zeer hoge daglonen, heeft zo een Bazo-kaart omdat men formeel werkloos is. Nu is er een zeer concrete klacht vanuit de coalitie zelf. De klacht komt van een arts en zeker niet van een DNA-lid dat belend is om sensatie en om stemmingmakerij.

Het is ook een DNA-lid dat niet bekend is om politieke steekspelletjes. Het is een DNA-lid die zijn werk doet vanuit een bepaalde overtuiging. En wanneer hij opstaat om in de eigen coalitie kritiek te uiten, dan hebben wij alle reden om ervan uit te gaan dat hij na onderzoek en betrouwbare informatie de klacht in DNA heeft gedeponeerd in het openbaar. En zo behoort dat ook te gebeuren. De klacht is dat een staatsadviseur kaarten aan het verdelen is in Nickerie. Deze staatsadviseur is, naar blijkt, niemand minder dan de voorzitter van de PL. Van hem mogen we deze acties wel verwachten en zelfs meer. Het zou ons niet verbazen als straks in Nickerie allerlei zaken plaatsvinden met jonge mensen die in kwetsbare posities zijn of met gezinnen waar de huisvaders ontbreken. De PL-voorzitter is al voor een zedenzaak met jongedames veroordeeld. Toen moest hij onder president Venetiaan zijn ministerspost opgeven.

Nickerie is een risico-district met soms zwakke huishoudens waar men ten prooi kan vallen van misbruik door ‘mandjha’s’. Er rouleert ten minste 1 foto van deze voorzitter op social media waar hij met een jong persoon op heterdaad is betrapt. Toen kwam ook in het nieuws, dat deze manspersoon ergens op boiti in Wanica een pak slaag had gehad van een vriend die hem zou hebben betrapt. Daags later werd dit nieuws door hem ontkend. Het verdelen van Bazo-kaarten aan mensen volgens het systeem ‘voor wat hoort wat’ past helemaal in dit plaatje. Het verhaal is geloofwaardig, het iets dat al in het verleden is voorgekomen. Het DNA-lid dat deze zaak in DNA heeft aangehaald, heeft precies aangegeven hoe de mensen worden geregistreerd en waar de kaarten worden uitgeprint.

Eerder waren er ook aanduidingen dat door de vorige regering mensen massaal werden geregistreerd voor 2 dingen. Ten eerste gebeurde dit om te komen aan een baan. Ook kregen mensen in aanmerking voor Bazo-kaarten die gemaakt werden via het SZF-systeem. Stapels kaarten zijn toen ook uitgereikt en deze kaarten zouden dan on hold zijn gezet door deze regering. De hele move van de voorzitter van de PL om te verhuizen naar Nickerie was dubieus. En nu komen delen van het verhaal uit het westen naar buiten. Deze regering heeft ‘change’ beloofd maar het schijnt dat dit door de politieke top is vergeten. Die change betekent dat we kappen met het ‘winti wai lanti pai’ systeem dat door de oude politici in het leven is geroepen en door de nieuwe politici is verfijnd en wederom uitgevonden. Ons sociaal zekerheidssysteem staat op instorten.

Het Bazo-systeem dat een heel goed initiatief is geweest en bedoeld was om te verfijnen. Het systeem is vervuild door capriolen als waarmee de PL-voorzitter wordt beschuldigd. Bovendien worden er in de wet SRD-bedragen genoemd die allang niet meer voldoen voor de premies door de ontwaarding. Bovendien klopte het pakket aan diensten en zorg ook niet en was dat ook bedoeld om aan te scherpen. Maar wat zeker niet moet worden onderschat is dat elke sociaal zekerheidssysteem nauw verbonden is aan de productiviteit van de samenleving. Elke stuk sociale zekerheid moet worden verdiend. Dat verdienen gebeurt door genoeg te verdienen en hard en efficient te werken. Het minimumloon moet op een goed niveau zijn, maar dat loon moeten werkgevers ook willen betalen. En dat hangt allemaal af van de productiviteit van de werknemers. Dat hangt dan weer af van de kwaliteit van de werknemers en de productieprocessen in bedrijven en de bedrijfscultuur die heerst in de Surinaamse bedrijven en de overheidskantoren.

Het overall beeld is dat, las van de multinationals, de algehele productiviteit in Suriname zeer laag is. Daarom is het onmogelijk om hoge minimumlonen aan te houden en daarom zal het ook moeilijk worden om goede premies aan te houden. Maar een grotere bedreiging die het sociaal zekerheidsstelsel ondergraaft is de corruptie die weer in het systeem insluipt. De regelarij is heel vroeg begonnen en de traditie is dat het naar aanloop van de verkiezing alleen maar verhevigt.

De leider van de regeercoalitie heeft met schuins marcherende collega-leiders een heel moeilijke tot zelfs onmogelijke taak om met een keurige korps orde te brengen in een land dat in chaos, voortijdig, is overgenomen.                  

error: Kopiëren mag niet!