Wet BaZo is collectieve verantwoordelijkheid in Onderraad ministers

De Wet Basiszorgverzekering (Bazo) is geen verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) alleen, maar een collectieve verantwoordelijkheid in de Onderraad Sociale Zekerheidsstelsel van de regering. Daarin zitten de ministers van Binnenlandse zaken, Volksgezondheid, SoZaVo en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ). Dit zei Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse zaken gisteren in de Nationale Assemblee.

Hij reageerde hiermee op eerder gedane opmerkingen van onder ander het Assembleelid Dew Sharman (VHP), die vindt dat met betrekking tot de registratie en het verstrekken van Bazo-kaarten zaken niet juist aan toe gaan. Sharman dreigde vorige week tijdens een vergadering van het parlement zelfs zich ervoor te zullen beijveren om de verantwoordelijkheid over de Wet Basiszorgverzekering bij SoZaVo weg te halen en onder te brengen bij het ministerie van Volksgezondheid. Sharman gaf daarbij ook een sneer naar een staatsadviseur (PL-voorzitter Paul Somohardjo) die in het district Nickerie zich zou bezighouden met het registreren en verstrekken van Bazo-kaarten.

Minister Somohardjo noemde de beschuldigingen aan het adres van een staatsadviseur een pertinente onwaarheid. Indien men ook vindt SoZaVo (ABOP/PL) een brevet van ongeschiktheid te geven met betrekking tot Bazo, betekent het dat zulks ook geldt voor het ministerie van Volksgezondheid (VHP) en de twee andere ministeries. Besluiten met betrekking tot de Wet Bazo worden in de Onderraad in collectief verband besproken. Uiteraard hebben de individuele ministeries hun eigen verantwoordelijk, maar besluiten worden gezamenlijk genomen. Minister Somohardjo zei evenwel kennis genomen te hebben van de zorgpunten van de diverse parlementariërs. Er zijn reeds stappen ondernomen om zaken gedecentraliseerd aan te pakken. Zo is maandag in Saramacca een B-kantoor geopend. De bedoeling is dat dergelijke kantoren ook in het binnenland zullen komen.

Somohardjo benadrukte dat bij aantreden van de regering er een sterk politiek vervuild B-bestand is overgenomen dat erg zwaar drukte op de begroting. Het Bazo bestand is gescreend geworden. Er is thans geen sprake van achterstanden in de behandeling van aanvragen van Bazo-kaarten. Van de ruim 12.000 aanvragen in Nickerie, zijn nog slechts 500 in behandeling. In Wanica zijn er ruim 30.000 aanvragen. 1.800 hiervan zijn nog in behandeling. Het efficiënt omspringen met staatsmiddelen bij de Wet Basiszorgverzekering staat bij de regering centraal. Volgens de Wet Basiszorg staat de staat garant voor de basiszorgverzekering van elk burger onder de 16 jaar en boven de 60 jaar.

SS   

error: Kopiëren mag niet!