Grassalco 9 maart op agenda Regeringsraad

De kwestie Grassalco staat 9 maart op de agenda van de regeringsraad. De leiding van de staatsmijnbouwmaatschappij heeft een investeringsplan bij de regering ingediend dat tot doel heeft het economisch weer gezond maken van het bedrijf.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei vorige week donderdag in de Nationale Assemblee, dat  op de vergadering van de regeringsraad een presentatie zal worden gegeven door de directie van Grassalco van de investeringsplannen van het bedrijf. Hij deed de mededeling naar aanleiding van vragen van verschillende Assembleeleden over de huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf. 

Grassalco verkeert sinds enige tijd in grote financiële problemen en kan met de grootste moeite de salarissen van het personeel nog uitbetalen. Er heerst grote onzekerheid bij het personeel, zeker nu zelfs de gezondheidsverzekering niet betaald kan worden. Diverse Assembleeleden hebben dringend de aandacht van de regering hiervoor gevraagd. Vooruitlopend op een te nemen regeringsbesluit over de investeringsplannen zou deze kwestie direct opgelost moeten worden, vinden de parlementariërs. 

De directie van Grassalco heeft in de afgelopen maanden diverse malen een werkbespreking gehad met president Chandrikapersad Santokhi over de investeringsplannen.Uit de plannen blijkt dat het staatsmijnbouwbedrijf zonder meer de potentie heeft om bedrijfseconomisch weer gezond te draaien. Voor wat betreft de financiering van de investeringsplannen zouden banken ook reeds bereid zijn gevonden over de brug te komen. Tijdens de eerdere werkbesprekingen toonde president Santokhi zich nog niet helemaal overtuigd, dat het bedrijf met haar plannen uit de rode cijfers zou geraken. De investeringsplannen moesten terug naar de tekentafel. Het lijkt erop, dat de investeringsplannen van Grassalco nu wel het groen licht kunnen krijgen van de regering. De regeringsraad zal daartoe het besluit moeten nemen.

Investeringen

Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag aanzienlijk uitbreiden. Te Maripaston wil het bedrijf een goudmijn opzetten. De plannen van het bedrijf bestaat ook uit het investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. Het granietbedrijf te Patamacca in het distrikt Marowijne wil Grassalco verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen. Banken en internationale financiers zouden ook bereid zijn belangrijke onderdelen van de investeringsplannen te financieren. Als enig aandeelhouder is de finale goedkeuring van de investeringsplannen door de regering nodig.

Het staatsmijnbouwbedrijf geraakte tijdens de vorige regeerperiode in problemen toen de toenmalige regering, met minister Dodson op Natuurlijke Hulpbronnen, besloot de goudconcessie van het bedrijf af te pakken en deze aan derden af te staan. Grassalco heeft in het concessiegebied ruim US$ 7 miljoen geïnvesteerd in de exploratie van goudvoorkomens. Nadat goudvoorkomens werden vastgesteld werden de mijnbouwrechten haar door de toenmalige regering ontnomen. Grassalco is nimmer gecompenseerd geworden voor de gepleegde investeringskosten. De geleden zware financiële schade moest als verlies worden ingeboekt. Dit terwijl het bedrijf zich al in moeilijk vaarwater bevond.

SS 

error: Kopiëren mag niet!