Verbeterde dienstverlening prioriteit hervormingstraject Belastingdienst

De vorig jaar aangekondigde hervorming van de Belastingdienst Suriname vordert en er worden elke dag stappen gezet richting de nieuwe Belastingdienst. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de dienstverlening. Er zijn projecten in voorbereiding die binnen de komende zes maanden merkbaar zullen zijn voor de gemeenschap. Hierover zal regelmatig en op verschillende manieren gecommuniceerd worden.

]Eén van de belangrijke veranderingen is de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Deze maatregel is al een aantal jaren in voorbereiding en zal in de tweede helft van 2022 geïmplementeerd worden. Momenteel is het wetsvoorstel in voorbereiding en binnenkort worden er consultatierondes gehouden met verschillende belangengroepen.

Voordat de nieuwe wet in werking zal treden, zullen de gevolgen zorgvuldig afgewogen worden om het belastingsysteem evenwichtig te maken.

De invoering van de btw biedt de Belastingdienst nieuwe mogelijkheden om hoognodige verbeteringen te brengen in de dienstverlening. Een onmisbaar onderdeel hiervan is het bieden van digitale mogelijkheden op het gebied van registratie, aangifte, betalingen en teruggave. Hiervoor zal softwareontwikkelaar BearingPoint Caribbean een belastingssyteem implementeren dat afgestemd is op de behoeften van de Belastingdienst en de belastingbetaler. Het systeem moderniseert het indienen, beheren en betalen van belastingen. De belastingportalen die gekoppeld zijn aan het systeem, bieden online overzichten en faciliteren bedrijven en burgers bij het voldoen aan hun belastingplicht met

gebruiksgemak. BearingPoint Caribbean is een ervaren belasting softwareontwikkelaar met projecten bij 13 belastingdiensten in de wereld. Het project is vorige maand begonnen en de implementatie van de software zal 2 tot 3 jaar duren.

De diverse modules en functionaliteiten van de software zullen gefaseerd in gebruik genomen worden. Bij elke implementatie is een uitgebreide trainings- en testfase. Hierin zullen de medewerkers van de Belastingdienst een belangrijke rol spelen; zij worden ondersteund door BearingPoint Caribbean en lokale coördinatoren van het project.

De eerste functionaliteit van de eerste module die geïmplementeerd wordt, is de registratie voor btw-plichtigen. Deze zal voordat de btw wordt ingevoerd, beschikbaar zijn voor btw-plichtige ondernemingen.

error: Kopiëren mag niet!