MinOWC voert besprekingen over onderwijsprofiel kunst en cultuur

Carol Hamilton, onderdirectrice van The Edna Manley College of the Visual en Performing Arts (EMCVPA), op Jamaica, heeft 21 februari een onderhoud gehad met minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en haar staf. Er werd onder andere van gedachten gewisseld over diverse curricula die worden toegepast op het EMCVPA die eventueel geïmplementeerd kunnen worden binnen het Surinaams onderwijs. Ook werd gesproken over mogelijkheden hoe kunst en cultuur opgenomen kunnen worden binnen het curriculum van het voorgezet onderwijs en hoe die verder zouden kunnen aansluiten op andere niveaus binnen het onderwijs. Hamilton heeft meer dan 40 jaar ervaring met Visual en Performing arts. Zo werd in een persbericht aangeven. 

Eerste gesprekken achter de rug

Gracia Valies-Ormskirk, directrice Beroepsonderwijs, van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat de eerste gesprekken ten aanzien van kunst en cultuur achter de rug zijn. Zij geeft te kennen dat Hamilton in Suriname aanwezig was om het ministerie te ondersteunen met de nodige kennis wat betreft kunst en cultuur. “Binnen de onderwijsvernieuwing, die begint bij leerjaar 9, hebben we ook de richting Art die als specifieke richting wordt aangeduid”, zegt Ormskirk.

De leerlingen kunnen aan het eind van leerjaar 10 een keuze maken welke richting ze willen opgaan. Ze kunnen daarbij kiezen voor het wetenschappelijke- of het beroepsonderwijs gedeelte. In dit geval wordt art (kunst) geplaatst bij het beroepsonderwijs, omdat het specifiek te maken heeft met de verschillende skills en competenties die het kind zal moeten ontwikkelen om dit te voltooien. 

Kunst en cultuur belangrijk

Ormskirk laat weten, dat het belangrijk voor het ministerie is geweest om samen met de partners en stakeholders op nationaal en internationaal niveau te praten en van gedachten te wisselen. Zoals in de onderwijsvernieuwing is aangegeven, zal gekeken worden naar de talenten van de kinderen. De kinderen zullen begeleid worden in de richting die zij willen opgaan. De richting kunst en cultuur is er al, maar moet nog goed geïmplementeerd worden zodat studenten ook voor art kunnen kiezen, zegt Ormskirk. 

“Het ministerie acht het belangrijk om kunst en cultuur te plaatsen binnen de vernieuwing, omdat het toch een groot vraagstuk is binnen onze samenleving op nationaal en internationaal gebied. Denk maar aan toerisme.” Daarbij kan gedacht worden aan de manier waarop kunst en cultuur op professionele wijze aan de toeristen aangeboden kan worden. Ormskirk stelt dat het ook belangrijk is dat de studenten na afloop van deze opleiding, een eigen onderneming kunnen beginnen waarvan ze kunnen leven. Volgens de directeur zijn er verschillende facetten binnen de art-wereld, waar de studenten straks voor kunnen kiezen zoals muziek, dans, painting enzovoorts.

Voorbereidingen

“Als we de voorbereidingen treffen dan moeten we dat zeer goed doen. We zullen met de verschillende stakeholders in zee moeten gaan, alle belanghebbenden om ondersteuning te geven bij dit geheel. Ook hebben we met de afdeling Directoraat Cultuur gezeten, zodat we een gedegen plan kunnen uitzetten. De volgende stap wordt dus het voeren van gesprekken met de verschillende organisaties die kunst en cultuur te bieden hebben, zodat we weten dat we onze kinderen straks goed kunnen afleveren”, aldus Ormskirk.

Het streven is om van start te gaan in het schooljaar 2023-2024 in leerjaar 11, maar leerlingen zullen reeds in leerjaar 9 en 10 kennismaken met dit profiel voor een juiste keuze.

SK

error: Kopiëren mag niet!