Ministerie van Volksgezondheid zet alle zeilen bij om vertrek ziekenhuispersoneel tegen te gaan

Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat één van de belangrijkste uitdagingen op dit moment te maken heeft met het wegtrekken van gekwalificeerd specialistisch zorgpersoneel en de daarmee ontstane personeelsuitdagingen op de diverse specialistische afdelingen van gezondheidsinstellingen. De afdeling Neonatale Intensive Care Unit, NICU, van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft de afgelopen 10 jaren inderdaad tertiaire zorg geboden en kampt ook met ‘brain drain’. Op basis van het huidig personeelsbestand is er een tekort van 14 NICU verpleegkundigen, zo bericht het ministerie woensdag 2 maart.

Het ministerie is reeds geruime tijd in gesprek met het AZP en de Vakgroep Kindergeneeskunde om diverse oplossingsmodellen uit te werken. Een van de eerste issues die speelde was een tekort aan goed werkend medische apparatuur voor de intensieve bewaking van pasgeborenen. In overleg met de kinderartsen is de investering in medische apparatuur ter waarde van ruim een half miljoen Euro goedgekeurd en reeds in uitvoering gebracht.

Met betrekking tot het aspect van personeelstekorten is in overleg met de NICU en het AZP, door het ministerie van Volksgezondheid gekeken naar het acuut wegwerken van de tekorten door de inzet van buitenlandse zorgwerkers. Terwijl er gewerkt wordt aan de acute tekorten en daarmee de garantie voor zorg, is het ministerie in overleg met diverse instellingen over de wijziging c.q. invoering van maatregelen om de ‘brain drain’ tegen te gaan. Daarbij is niet uitgesloten dat het wijzigen van de loonstructuur een belangrijke maatregel is om dit probleem tegen te gaan.

Op korte termijn wordt gekeken naar motiverende maatregelen naar specialistische zorgpersoneel toe, zodat de ‘brain drain’ tegengehouden wordt. Als middellange- en lange termijn oplossing is er een traject uitgestippeld om algemeen zorgpersoneel middels praktische opleidingen op te leiden om op een duurzame manier de specialistische zorgwerkers kunnen ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Het ministerie van Volksgezondheid doet een beroep op alle zorgwerkers om zich zoveel als mogelijk in te zetten voor de zorgvragers. Zij garandeert de zorgwerkers dat er met voortvarendheid gewerkt wordt aan de issues in de zorgsector.

error: Kopiëren mag niet!