VHP Nederland: Reactie op NDP protestmanifestatie

De VHP heeft op 27 februari een statement gegeven over de uitlatingen van de NDP tijdens haar bijeenkomst op 26 februari in Ocer. VHP-Nederland ondersteunt de verklaring van de Oranjepartij en voegt daarbij het volgende toe.

De regering Santokhi-Brunswijk heeft na de verkiezingen van 2020 de regeermacht in Suriname overgenomen onder een ongekende financieel–economische deplorabele situatie van het land en de daarmee gepaard gaande algehele malaise, welke direct te wijten is aan 10 jaar wanbeleid door de regering D.D. Bouterse. Nu adequaat optreden van de nieuwe regering, gevolgd door een herstelplan voor duurzame ontwikkeling van Suriname, successen laten zien, wenst de NDP, geleid door D.D. Bouterse, mee te liften op deze successen. 

Het voorstel voor een nationaal dialoog is niets anders dan “zand willen strooien in de ogen van het volk” en politieke macht bij elkaar willen sprokkelen om het volk wederom in de “wurgklem” te nemen. De facto zou een nationaal dialoog met de bedoeling om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, neerkomen op het achteraf belonen van wanbeleid en de legitimatie daarvan. Een nationaal dialoog met die intentie en resultaat zal in strijd zijn met de soevereine wil van de natie zoals die tot uiting is gebracht op 25 mei 2020 en de bedoelingen van artikel 56 en 64 van de Grondwet. Immers, de leden van DNA, de DR en RR worden gekozen voor een zittingsperiode van vijf jaren en niet voor een ander termijn.   

Trouwens, waar blijft de mea culpa van Bouterse en de NDP? Een nationaal dialoog zou toch daarmee moeten beginnen of niet? De NDP doet er goed aan om na breed dialoog met het volk, een bindend referendum te doen uitschrijven voor een speciaal tribunaal ter berechting van de misdrijven en/of overtredingen begaan tijdens regeringen waarin zij deelnam. Daarnaast de Grondwet en de Kiesregeling te doen herzien naar internationale verdragsrechtelijke normen. 

De huidige regering is sinds haar aantreden al bezig met sociaaleconomische dialoog met de samenleving, het bedrijfsleven, vakbonden, etc. om de achtergelaten puinhoop van de vorige regering op te ruimen en ondersteunt VHP- Nederland dan ook de reactie van VHP- Suriname op het voorstel van de NDP. 

Het Motto nu zal moeten zijn: Het volk werkt niet alleen, maar regeert ook mee. En wie het volk te eten geeft zal het volk winnen. Dus meer burgerdialoog en meer burgerparticipatie! Dat is de kant die VHP Nederland aangeeft om op te gaan.

VHP Nederland Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!